Ds. D. v/d Boon
Eindcollecte: Diac. Ned. Bijbelgenootschap