mw. D. Beuving-Dannenberg
”Kasfeest in de koele”
Eindcollecte:
Diaconie / Kinderen in de knel