Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie JOP (jongeren pastoraat PKN)
Liturgie