Ds. J. Bekhof (Hengelo)
Eindcollecte: CvK Instandhouding buurtdiensten