Na de lezing uit Genesis 15 en de overdenking met het thema: “Dromen dromen, visioenen zien”, werd er overgegaan tot het afscheid nemen en herbevestigen van ambtsdrager(s).

Afscheid werd genomen van Olga ten Brummelaar als jeugdouderling en Marjolein Lambers als jeugddiaken. Frits van Zwol gaat niet langer door als ouderling-kerkrentmeester. Op dit moment zijn er nog geen opvolgers, maar we zijn naarstig op zoek. En natuurlijk hadden we ons hun afscheid heel anders voorgesteld dan op deze manier, in een nagenoeg lege kerk. Via deze weg willen we Olga, Marjolein en Frits nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet.

Ook willen we hierbij een oproep doen om de vacatures in de kerkenraad in te kunnen vullen en te investeren in een levendige kerk. Denkt u hieraan bij te kunnen dragen, stuur dan een mail naar scriba@pkn-markelo.nl, dan nemen wij contact met u op.

Na dit afscheid was het tijd voor de herbevestiging van Gerdien Rabe. Zij begint aan een nieuwe periode van vier jaar in de functie van scriba. Zeker geen geringe opdracht en we zijn dan ook blij dat Gerdien bereid is deze verantwoordelijkheid weer op zich te nemen.

Nu ze afscheid genomen heeft als jeugdouderling, blijft Olga nog wel betrokken als pastoraal medewerker. Zij gaat contact zoeken met gemeenteleden die wonen in de appartementen van de JP van den Bentstichting aan het Burg. de Beaufortplein. Door de coronamaatregelen kon dit nog niet actief opgepakt worden maar Olga hoopt in de loop van het jaar met de leden aldaar kennis te maken.

Om deze dienst terug te kijken, zie https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo