Op woensdag 28 december overhandigde een delegatie van de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard persoonlijk hun beroepsbrief aan de pastorie in Markelo. Dit beroep heeft Ds. Marten Dijkstra aangenomen. Vandaag kwam de bevestiging dat alles kerkordelijk akkoord is. Het is de bedoeling dat de intrededienst plaatsvindt op zondag 7 mei om 10.00 uur. Een week eerder is het afscheid gepland. Ds. Marten Dijkstra is dan precies 21 jaar predikant van de Martinuskerk.