doopLiturgie voor de doopdienst van Jeroen Hegeman, zoon van Hendry Hegeman en Sandra Almoes, op 13 november 2016 in de Martinuskerk te Markelo.

Liturgie