Als u van vakantie naar huis rijdt, ziet u als eerste de toren van de Martinuskerk van Markelo. Dat lijkt een vanzelfsprekend beeld, maar dat is het niet. Kort door de bocht gezegd, is het vijf voor twaalf voor de kerk.
Het kerkelijk bezoek gaat achteruit en de exploitatie is niet meer goed rond te krijgen. Indien de inkomsten de komende jaren niet gaan stijgen is het niet ondenkbaar dat ook in Markelo op een dag een bord te koop voor de kerk komt te staan. Dat willen we niet, niet voor de kerk en niet voor het dorp, want de Martinuskerk is het middelpunt en voor veel functies goed te gebruiken. Daarom zijn we hard bezig om de kerk en de toren voor de toekomst te behouden door aanvullende vormen van gebruik te zoeken, die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. U kunt daar bij helpen.
Als u een idee hebt, maar denkt dat het niet kan om de één of andere reden, wel gewoon insturen, want wij denken in oplossingen en niet in problemen!
Alleen het idee is al welkom, de invulling en uitwerking komen later wel.
Dus ‘think out of the box’ en kom met creatieve ideeën, zodat de kerk ook in de toekomst het vertrouwde gezicht van Markelo blijft.
Als u met ons mee wilt denken, neemt u dan contact op met de voorzitter of stuur een mail naar gb.vv@kpnplanet.nl. of w.woestenenk@planet.nl. Uw idee mag uiteraard ook op papier aangeleverd worden. Uw brief kunt u deponeren in de brievenbus van de Martinushof, het gebouw naast de kerk.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw medewerking!