De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening.

In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de cycloon, terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen zijn getroffen. De wervelwind ging gepaard met golven met een hoogte van 6 meter die een “ongelofelijke verwoesting” veroorzaakten in een groot gebied. De getroffenen – vooral diegenen in afgelegen gebieden – hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.

Als Martinuskerk willen wij hier ook bij stilstaan en daarom is besloten om de collecte van de Palmpasen dienst op zondag 14 april aan dit doel te besteden.  

Mocht u niet in de dienst aanwezig kunnen zijn maar toch uw bijdrage willen leveren dan kan dit door een bijdrage over te maken op rekening nummer nl 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer ‘Noodhulp cycloon Idai   of doneer online. Hartelijk dank!

Meer informatie is er te vinden op de website van Kerk in Actie https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/03/cycloon-idai-mogelijk-grootste-natuurramp-ooit