Op donderdag 4 november is de kerkenraad in een extra vergadering bij elkaar gekomen om te besluiten over de nieuwste coronamaatregelen van de overheid en de daaropvolgende adviezen van de landelijke kerk.

We hebben binnen de kerkenraad besloten dat bij het in- en uitgaan van de kerk er weer mondkapjes worden gedragen, en dit geldt ook in de Martinushof, als u op uw plek zit mag het mondkapje af.

U hoeft geen QRcode te laten zien als u de eredienst wilt bijwonen, daarentegen handteren wij wel weer de 1,5 meter afstand bewaren van andere kerkgangers, daarom wordt u weer een zitplaats aangewezen en krijgt u een teken van onze gastvrouwen als u de kerk weer mag verlaten , echtparen en gezinnen mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. Wilt u na afloop van de eredienst in de Martinushof koffiedrinken dan dient u wel een QRcode te laten zien, dit is ook het geval als u op bv. de donderdagochtend wilt komen koffiedrinken.

We zien ook weer graag dat u zich weer aanmeldt voor de erediensten via een bericht of belletje naar 06-57511169, zodat we vooraf de placering al in orde kunnen maken, dit scheelt een wachtrij bij de ingang van de kerk. ervaring leert ons dat er meestal plek genoeg is in de kerk, dus mocht u vergeten zijn u aan te melden er in de meeste gevallen nog wel een plekje is.

Mocht u zingen bij een van de koren die repeteren in de Martinushof, dan dienst u hiervoor een QRcode te laten zien bij binnenkomst in de zaal.

We bekijken van week tot week hoe nu te handelen.

We hopen als kerkenraad u allen in goede gezondheid te zien bij de erediensten of andere activiteiten in de Martinuskerk en Martinushof.