Vanaf vrijdag 25 februari mogen wij als kerk de coronaregels versoepelen, dit houdt in dat u vanaf dan niet meer hoeft aan te melden voor de eredienst, geen vaste zitplaats krijgt aangewezen en u ook geen mondmasker meer hoeft te dragen. We kunnen ons voorstellen dat u deze versoepelingen nog erg snel vindt gaan, daarom willen we u toch de mogelijkheid bieden om in de kerk enige afstand te bewaren. In het middengedeelte hoeft u geen afstand meer te bewaren en hoeft er ook tussen de banken geen rij vrij te worden gelaten. Aan de zijkanten willen we u de gelegenheid bieden om nog enige afstand van elkaar te houden, door hier een bank tussen de rijen vrij te laten. Daardoor zullen in  de kerk nog niet alle banken beschikbaar zijn en is er nog enigszins een beperking van het aantal plekken.

U hoeft vanaf zondag 27 februari dan ook geen Corona toegangs bewijs meer te tonen als u wilt koffiedrinken na afloop van de dienst of bij koorrepetities.