Erediensten in de decembermaand

De kerkenraad heeft in een extra vergadering besloten om in december alleen online (ere)diensten aan te gaan bieden, dit houdt concreet in dat de dienst van 28 november voorlopig de laatste fysiek bezochte eredienst zal zijn.

 

We kwamen tot dit besluit omdat in de decembermaand bij bijna alle diensten er andere regels gaan gelden, en het moet wel duidelijk en werkbaar zijn en blijven voor iedereen met een functie, en iedereen die de diensten wil gaan bezoeken. Zo heb je de “gewone” zondagse diensten zonder QRcode, maar bij het koffiedrinken na afloop wel weer een QRcode. Dan heb je de diensten die in de avond zijn gepland, zoals de kerstnachtdienst en de volkskerstzang, deze mogen momenteel niet worden gehouden, omdat net als de winkels de kerk om 18.00 uur gesloten moet worden, of je moet de dienst gaan behandelen als een evenement of theatervoorstelling maar daarvoor zijn dan weer aparte regels opgesteld.  

De diensten worden rechtstreeks of vooraf opgenomen via kerkdienstgemist uitgezonden.

De Martinushof blijft voorlopig nog open voor vergaderingen en koorrepetities, maar ook hier zal het een en ander mogelijk anders verlopen dan dat u gewend bent. Zo mag er bijvoorbeeld na 20.00 uur geen koffie meer worden geschonken.

 

Voor rouwdiensten en condoleances worden uitzonderingen gemaakt, deze diensten kunnen uiteraard in de Martinuskerk en Martinushof worden gehouden, echter ook hier is een beperking in het aantal zitplaatsen voor genodigden beschikbaar.

 

Met het zeer hoge aantal coronabesmettingen in het land maar ook in onze gemeente, is enige waakzaamheid en zorgvuldigheid op zijn plaats, laten we goed op elkaar passen en geen bron van besmetting zijn voor onze naasten.