Op zondag 2 juli blijft de Martinuskerk gesloten, maar is iedereen

welkom om een dienst mee te maken in de buurtschap Stokkum. Deze

vindt bij goed weer op het veld achter de school plaats. Het is mogelijk

om eerst op het Kerkplein te verzamelen en dan vanaf 9.30 uur

gezamenlijk te vertrekken naar Stokkum. Zo nodig wordt voor vervoer

gezorgd maar laat dat wel vroegtijdig even weten.