Update buurtbijeenkomsten 1 oktober 2020:

Naar aanleiding van de meest recente overheidsmaatregelen om de toename van de besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het moderamen op 30 september jl. besloten om voorlopig geen buurtbijeenkomsten te organiseren in de Martinushof, hoe spijtig ook. Hiermee volgen we het advies van PKN Nederland om terughoudend te zijn in het organiseren van activiteiten anders dan kerkdiensten. Zodra de situatie anders wordt, zullen we opnieuw bekijken wat er mogelijk is.

Door de coronamaatregelen vervallen de buurtdiensten in het najaar. We merken dat er bij veel mensen wel de behoefte bestaat om samen te komen in een wat kleinere kring voor zover dit nu kan en mag. En als Martinuskerk voor alle Markeloƫrs willen we er voor iedereen zijn, juist nu in deze bijzondere tijden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om buurtbijeenkomsten te organiseren in de Martinushof.

Bij de meeste bijeenkomsten is bewust gekozen voor een tijdstip in de middag, zodat de ouderen in het najaar niet in het donker hoeven te rijden. Natuurlijk zijn jongeren ook van harte welkom, maar we kunnen ons voorstellen dat het tijdstip van 15.00 uur voor de werkenden en gezinnen niet echt handig is. Daarom is voor hen de datum 10 december gereserveerd vanaf 20.00 uur. Op deze manier hopen we een beetje aan ieders wensen tegemoet te komen. Mocht je toch graag een keer op een avond willen komen maar je bent op 10 december verhinderd, geef dit dan even door aan onze scriba Gerdien, bij voldoende belangstelling zal er een extra avond ingepland worden.

Tijdens iedere bijeenkomst zal een buurtgenoot of gemeentelid zijn verhaal vertellen over bijv. het (tijdelijk) wegvallen van werk of andere opgedane ervaringen door het coronavirus.
Op 16 september verzorgt Janneke Rohaan de aftrap, zij vertelt over haar ervaringen met het coronavirus in een Rijssens verzorgingshuis.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat corona met ons heeft gedaan, maar ook wat het ons heeft gebracht. We hopen op mooie samenkomsten met veel interactie.

Woensdag 16 september 15.00 uur Achterhoek en Pothoek
Woensdag 23 september 15.00 uur Dorp
Woensdag 7 oktober 15.00 uur Dijkerhoek en Markelosebroek
Woensdag 21 oktober 15.00 uur Stokkum
Woensdag 18 november 15.00 uur Elsen en Herike
Donderdag 10 december 20.00 uur Voor allen die overdag verhinderd zijn

Er is een indeling gemaakt zodat we niet te veel mensen tegelijk ontvangen; echter als de datum van jouw eigen buurt je niet past, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom op een van de andere bijeenkomsten.

Aanmelden: stuur een whatsapp- of sms-bericht naar 06-57511169 of bel met dit nummer op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Graag even duidelijk aangeven op welke buurtbijeenkomst je wenst te komen en met hoeveel personen.
We hopen dat dit nieuwe initiatief door jullie goed ontvangen wordt zodat we een aantal boeiende en verbindende samenkomsten tegemoetgaan.

Graag tot ziens!