Symbolisch bloemstuk Pinksteren 2018.

Het zwarte hout met de dorre takken symboliseert de donkere tijd tussen Pasen en Pinksteren, waarin de discipelen op zoek zijn naar contact met hun Heer.
De oranje/rode gloriosa bloemen geven de vlammen aan van het vuur van de Heilige Geest ,
Door de gebogen grassen stort het vuur van de Heilige Geest zich als een lopend vuurtje uit over alle mensen op aarde .
De rode gerbera┬┤s verspreiden het heilige vuur aan een ieder in de eigen taal.
Pinksteren is daardoor het begin van de geloofsgemeenschap.
Het rode doek is de kleur voor Pinksteren en betekent liefde en bezieling
De drie gladiolen zijn de nieuwe ambtsdragers. Zij worden vandaag ingewijd om met Gods liefde en trouw het werk in onze gemeente te ondersteunen.

Gods Geest daalt op ons neer
in tongen van vuur
God schept een nieuwe Geest
als licht van onze Heer

Zijn woord te horen
in alle talen te verstaan
zal als een lopend vuurtje
door de hele wereld gaan

Gods Heilige Geest
zal ons allen vervullen
smeedt ons aaneen
zal ons met liefde omhullen