De tekst behorende bij het liturgisch bloemstuk, welke is gemaakt door Dini Wevers en Johanna klein Velderman klinkt als volgt

 

We zien een slinger van rode bloemen
die samen een weg vormen.
Zij verwijzen naar de jassen die door de mensen
uitgetrokken werden om een rode loper te vormen
voor Jezus toen hij de stad Jeruzalem binnentrok
op een ezelsveulen
de handen juichen mee met de vele stemmen.