2016-11-13-photo-00000011“In dit doopbloemstuk zien we hoe uit de liefde van zijn ouders, verbeeld met twee rode rozen, nieuw leven voortkwam: onze dopeling van vandaag Jeroen Hegeman.
Zijn leven is weergegeven met de witte amaryllis, rustend op het water. Een amaryllis staat voor een bron van vreugde.
De doop vertelt hoe hij onderdeel is geworden in Gods geschiedenis van trouw. Dat mag bepalend zijn voor wie hij is, voor wie hij wordt. De richting van zijn leven.
Rondom zijn ouders zijn nog andere mensen, verbeeld in de witte kleinere bloemen. Mensen die allemaal leven van de nieuwe kans die God hen geeft, reisgenoten.
Aan de basis van de schikking wachten grote bladeren van de vingerplant als verwijzing naar een leven, veilig in Gods handen.”