Op zondag 26 maart hopen we Wim Welmer te bevestigen als kerkrentmeester en Hermien Nijland-Menkhorst en Annie Oplaat-Beltman te presenteren als pastorale medewerksters. Na afloop is er koffie en thee in de Martinushof.