De gemeente is opgedeeld in 2 delen Noord en Zuid. De grens ligt op Holterweg, Grotestraat en Goorse weg.

Adres gegevens:

Wijk Noord Vacant
Wijk Zuid Ds. R. Nijhuis Parttime: werkzaam op donderdag.
Stokmansveldweg 14
7461 BM Rijssen
Tel: 06 – 53 75 71 03
Email: r-n@r-n.nl
Ds. D. v/d Boon
De Zuylenkamp 34
6999 CD Hummelo
Tel. 06-23 96 28 61
Email: jadvanderboon@gmail.com

Contactgegevens

Adres van de kerk:
Kerkplein 41
7475 AE Markelo

Uitvaartcentrum en Martinushof: 0547–363890

Beheerders Martinuskerk & -hof
Janet Kurpershoek & Anita Meulman
tel. 0547-363890
email: martinushof@pkn-markelo.nl
Kerkenraad:
Praeses: Henk Bolink
Stationsweg 28
7475 NN Markelo
tel. 06 53852090
email: h.bolink27@gmail.com
Scriba: Gerdien Rabe
Lochemseweg 20
7475PB Markelo
06-51424315
email: scriba@pkn-markelo.nl
Administratie: Kerkburo geopend op dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur.
adres: Kerkplein 41
tel. 0547-361242
email: kerkburo@pkn-markelo.nl
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter Penningmeester Scriba
Mevr. M. Pluygers Hr. G.W.W.A. van Coeverden
Koemweg 3 Brikkenweg 2a
7475CD Markelo 7475RE Markelo
0655720318 0547363895
marti.pluygers@gmail.com coeverden@hetnet.nl
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. Dinie Klein Horsman
De Hiele 24
tel. 0547-361709
Mevr. Betty Noteboom
Goorseweg 45
tel. 0547-361439
Hr. Ries van Vrouwerff
Holterweg 15 Laren(Gld)
tel. 0573-462582
Hr. Frits van Zwol
Fokkerstraat 4
tel. 0547-362652
email: kerkblad@pkn-markelo.nl
Kringloop winkel
Adres: Pastoriepad
Telnr: 06-11951057
WEB beheerder PKN-Markelo: Bert Hoogendam
email: webmaster@pkn-markelo.nl
Rekeningnummers:
College v Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL73 RABO 0340 701 153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL65 RABO 0340 700 327
KvK nummer (CvK): 76443655
RSIN fiscaal nummer: 824125733