De kerkdienst die werd voorgegaan door dominee Marten Dijkstra in de Martinuskerk kreeg vanmorgen een bijzonder vervolg. Na 124 jaar is er vandaag namelijk een definitief einde gekomen aan de Zondagsschool in Markelo. Vorig jaar werd in het dorp al afscheid genomen van de laatste kinderen van de Zondagsschool. Vandaag valt het doek definitief nu ook afscheid wordt genomen van de kinderen van de Zondagsschool in Herike Elsen. De overige buurtschappen waren al gestopt in de jaren hiervoor. De grote inspirerende kracht achter de Zondagsschool in het dorp is in de afgelopen 31 jaar zonder meer Hettie Hollander. Bijgestaan door haar moeder en in de laatste jaren door Eline Klein Kranenberg. Hettie was coördinator en inspirator en zorgde voor de afstemming tussen de buurtschappen en de Zondagsschool in het dorp. ” Als vrijwilliger heeft Hettie tomeloze inzet gegeven om haar zondagsschool draaiende te houden en daar is de Kerkenraad haar zeer erkentelijk voor! Wij hebben dan ook gemeend om Hettie de 7e Martinusspeld te mogen overhandigen”, vertelde Marti. 

De Zondagsschool in Herike Elsen dreef de laatste jaren op de inzet van Benno Vedders en Ellen Wes. Ook zij konden rekenen op veel steun vanuit hun buurt. Net als in alle buurtschappen is ook hier veel vrije tijd werd door menigeen gestoken in de Zondagsschool. Namens de Kerkenraad overhandigde Marti een cadeau aan Benno en Ellen om hen te bedanken voor hun inzet. Ook waren er prachtige afscheidswoorden en bloemen voor Herma Bonenkamp en Annet van Vrouwerff van de Kindernevendienst.

Namens de Kerkenraad ging Marti Pluijgers in op de rijke geschiedenis van de Zondagsschool in Markelo. Niet alleen in de Martinuskerk was er een Zondagsschool ook in Stokkum, Markelosebroek en Herike- Elsen gingen de kinderen trouw op zondagmorgen naar de Zondagsschool.De eerste Nederlandse Zondagsschoolvereniging werd in 1865 opgericht door onder andere dominee A. Van Scheltema. In het begin waren het 281 scholen waar ruim 729 mensen actief bij betrokken waren. De activiteiten van de Zondagsschool richten zich niet alleen op kinderen van de christelijke gemeente maar dienden er voornamelijk voor dat ook niet christelijke kinderen kennis konden maken met het geloof. Vanuit deze eerste initiatieven werd het fenomeen zondagsschool verder verspreid. Ook in Markelo heeft al 124 jaar – de Zondagsschool een belangrijke rol gespeeld in de samenleving. Het was een wezenlijk onderdeel van de opvoeding in de Bijbelse geschiedenis en traditie. “Omdat Maarkel – Maarkel is, zal dat ongetwijfeld op zien Maarkels ingericht zijn geweest”, aldus Marti.

Als zondagsschoolleiding was het vertellen van het aloude verhaal uit de bijbel, wat natuurlijk in alle afgelopen jaren is mee geëvolueerd naar de tijd, een wekelijks terugkerende bezigheid. Het magazine Kind op Zondag is voor veel zondagsschool leiding de leidraad geweest. Toch zijn de verhalen en de liedjes vandaag de dag – nog steeds dezelfde. Wel zijn tijd en omgeving veranderd. De boodschap niet! ‘Laat de kindren tot mij komen….’.

In Markelo heeft de Zondagsschool altijd een zelfstandige prominente plaats ingenomen binnen de Martinuskerk. Zondagsschool was een vereniging en als zodanig organiseerde men zelf de bijeenkomsten zonder inmenging van het kerkbestuur. Alle voorgaande kerkenraden hebben de activiteiten altijd van harte ondersteunt en alle dominees hebben met veel plezier meegewerkt aan diensten en anderszins welke specifiek voor zondagsschool werden georganiseerd. Het is de huidige kerkenraad dan ook een doorn in het oog dat de zondagsschool gaat stoppen. “De reden: geen kinderen meer die op zondagmorgen bijbelles behoeven. Tja, dat ik, en met mij waarschijnlijk veel anderen, daar anders over denk zal u niet bevreemden”, vertelt Marti.

De nieuwe tijd en technologie heeft inmiddels gezorgd voor een andere invulling van de vrije tijd van de jeugd. Doordat de Zondagsschool nu ophoudt te bestaan in Markelo heeft dat gevolgen voor de grote kerstboom die elk jaar geplaatst wordt in de Martinuskerk in de decembermaand. De Kerkenraad geeft aan dat de kerstgezinsdienst in haar huidige vorm niet meer georganiseerd wordt en ook het ontbijt op Eerste Paasdag zal verdwijnen.

In Markelosebroek is de zondagsschool vervangen voor een samenkomst op Biddag en Dankdag. (tekst: www.maarkelsnieuws.nl)