Afscheid en intrede ds. Dijkstra

Na 21 jaar neemt ds. Marten Dijkstra afscheid als predikant van de Protestantse gemeente Markelo. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan wordt u allen van harte uitgenodigd voor een receptie in de Martinushof op zaterdag 29 april. Vanaf 14.30uur wordt u ontvangen met een kopje koffie/ thee of fris, waarna we om 15.00 uur met het officiële gedeelte willen beginnen.  

Tijdens dit officiële gedeelte is het  mogelijk om ds. Dijkstra en zijn echtgenote Aafke toe te spreken. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan dient u dit te melden bij de scriba: scriba@pkn-markelo.nl, of 06-57511169, graag uiterlijk zaterdag 22 april.

In het eerste deel van de receptie zal er namens de gemeente  een afscheidscadeau worden aangeboden.

Mocht u hiervoor een bijdrage willen geven dan is dit mogelijk.

U mag dan uw gift overmaken op rekening NL73RABO 03407 01153 t.n.v. Protestantse gemeente Markelo O.v.v. afscheidscadeau ds. Dijkstra.

Nadat het eerste deel wordt afgesloten rond de klok van 15.45 uur, zal er een informeel samenzijn volgen waar eenieder op eigen wijze afscheid van ds. Marten en Aafke Dijkstra kan nemen.

 

Op zondagmiddag 30 april bent u allen van harte welkom bij de afscheidsdienst in onze Martinuskerk, aanvang 14.30 uur. Tijdens deze eredienst waarin ds. Dijkstra zelf voorgaat, zullen zijn collega’s ds. Rob. Nijhuis en ds. Deodaat van der Boon, hem losmaken van onze gemeente. Het ‘oude’ kerkkoor, nu gelegenheidskoor, zal tijdens deze dienst haar medewerking verlenen, net zoals onze organist Gerrolt Droogsma en trompettist Wim Schottink. Aansluitend is er uitsluitend voor genodigden de gelegenheid om afscheid van ds. Dijkstra en zijn familie te nemen.

De eredienst van zondagochtend 30 april komt hiermee te vervallen.

Een week later op zondag 7 mei 2023 zal ds. Dijkstra in de eredienst van 10.00 uur zijn intrede doen als predikant van de Protestantse gemeente Wommels-Hidaard.

de Protestantse gemeente Markelo heeft voor deze dienst een uitnodiging ontvangen, en er zullen  voor ons een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn in de kerk.

Graag inventariseren we of er belangstellenden zijn welke hiermee naartoe zouden willen gaan, en of we hiervoor mogelijk vervoer moeten regelen.

Mocht dit het geval zijn dan wordt er t.z.t. contact met u opgenomen over de vertrektijd vanuit Markelo en de kosten voor bv een Touringcar of busje.

De kosten zullen worden gedeeld door de personen die hier gebruik van willen maken.

wilt u graag mee, meld u dan aan voor vrijdag 28 april via  kerkburo@pkn-markelo.nl of 06-57511169 (Gerdien Rabe).

Plaatsen zullen in volgorde van aanmelden worden gereserveerd.