Komende zaterdag start in Markelo de jaarlijkse actie KERKBALANS.
Het motto is: “Geef voor je kerk”

Klokken luiden
De actie wordt zaterdagmiddag om 1 uur ’s middags(gelukkig) “afgetrapt” met het luiden van de 3 klokken van onze Martinuskerk. De kerk die van alle Markeloërs is.

Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.
Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.

Alle leden van onze kerkelijke gemeente krijgen een enveloppe thuis met de vraag hoeveel zij willen bijdragen in 2019 voor hun kerk en het werk van de predikanten en de ruim 180 vrijwilligers die zich dienstbaar maken in de Markelose gemeenschap.
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

De “deuren” van de kerk staan altijd voor u open, ook als u geen lid bent.
Kunt u onze hulp gebruiken of zou u graag eens in gesprek gaan?
Bel dan een van onze predikanten, de koster Jeroen Noltus of meldt u in de Martinushof bij het kerkelijk bureau. Voor telefoonnummers: zie het Markelo’s kerkblad.

In de voorgaande jaren is door de Martinuskerk ook aan de Noabers gevraagd hun vrije gift – voor onderhoud en behoud van de kerk – over te maken. Vanzelfsprekend is deze vrijwillige gift van wezenlijk belang voor onze Martinuskerk. Dit jaar vragen wij dan ook aan ALLE Markeloers die niet bijdragen via de actie Kerkbalans, om hun gift over te maken op de Noaberrekening van de Martinuskerk. NL59RABO0373724861