Vanaf 18 januari tot 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. In die periode ontvangen alle leden van de Martinuskerk een brief met het verzoek om bij te dragen. Daarnaast worden er huis-aan-huis flyers in de vorm van placemats bezorgd met aan de achterkant een mooie kleurplaat voor de kinderen.

 

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn voor de Martinuskerk voor alle Markeloërs van essentieel belang. Voor de kerk is het, net zoals voor bijvoorbeeld een gezin, belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben en houden. Daarom vragen wij al onze gemeenteleden, maar ook onze “noabers”, om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar de kerk kan niet zonder! 

 

Vanuit de opbrengsten van de Actie Kerkbalans worden de salarissen van de predikanten betaald, de attenties voor gemeenteleden vanuit het pastoraat, het onderhoud van de kerk en de Martinushof, en nog veel meer. Uw bijdrage is hard nodig zodat de Martinuskerk een actieve geloofsgemeenschap kan blijven waar mensen elkaar ontmoeten en worden bemoedigd en geïnspireerd. Een kerk waar iedereen altijd – of u nou lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom voor uw kerk zodat zij kan blijven bestaan en om kan blijven zien naar anderen! Help mee en geef wat u kunt missen.