Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en de Evangelische Broedergemeente. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. in 2024 is dit voor de 50ste keer, daarvoor kenden we de kerkelijke belasting, vele ouderen zullen dit nog wel herkennen.

Actie kerkbalans kunt u zien als het betalen van de contributie voor uw lidmaatschap van de kerk, alleen kunt u anders dan bij bv. een lidmaatschap van een sportvereniging of een koor, zelf bepalen welk bedrag u hiervoor geeft, de vrijwillige bijdrage. In het jaar dat iemand 21 jaar wordt ontvangt die de brief voor de kerkbalans voor de eerste keer. Het thema voor dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

De kerk krijgt geen subsidie, de opbrengst van deze actie is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.

Hieruit worden de vaste medewerkers zoals de predikanten, gastvrouwen en organisten betaald. Verder natuurlijk het onderhoud en vaste lasten van de gebouwen, zoals verzekeringen en gas, water en licht, net zoals u thuis de vaste lasten heeft.  Omdat de Martinuskerk een monument is, hebben wij ook hiervoor de jaarlijkse controles en onderhoudswerkzaamheden. Deze worden ook betaald uit de actie kerkbalans

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de opbrengst al een aantal jaren bijna gelijk blijft, ondanks het afnemen van het aantal kerkleden.

De actie kerkbalans is in 2024 van zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 27 januari.

Dankzij de mooie toezeggingen van onze gemeenteleden en de hulp van de vele vrijwilligers boeken wij al een aantal jaar goede resultaten, waardoor wij dat kunnen doen wat wij als kerk moeten doen, zorg dragen voor onze gemeenteleden, buiten kerkelijke activiteiten organiseren zoals mooie concerten, maar kunnen wij ook onze medewerkers betalen.

Ondanks dat het aantal vrijwilligers afneemt zijn we dankbaar dat er in Markelo nog zoveel mensen bereid zijn om elk jaar weer de straat op te gaan om in hun eigen wijk de actie kerkbalans te brengen en weer op te halen.