Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+02:00

Zomer in de kerk

Met dit thema beginnen onze zomeractiviteiten op woensdagavond 7 juli en eindigen op zaterdag 11 september tijdens Open Monumentendag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om (meerdere malen) een kijkje te komen nemen! Voor jong en oud is er genoeg te beleven.
We hebben drie categorieën:
1. In gesprek met ………. op de woensdagavonden 7 en 21 juli en 4 en 18 augustus
2. Zangavonden op de woensdagavonden 14 en 28 juli en 11 en 25 augustus
3. Open kerk op de donderdagochtenden vanaf 8 juli t/m 26 augustus

In gesprek met …………
7 juli: Jordy Scheggetman, wijkagent van de kernen Markelo en Diepenheim
21 juli: Ellen Nauta, burgemeester Hof van Twente
4 augustus: Johan Doff, oud-huisarts Markelo
18 augustus: Carolien Röselaers-Pluimers, dochter oud-notaris Pluimers
Deodaat van der Boon gaat vanaf 19.30 uur met hen in gesprek. De gasten geven hun kijk op heden, verleden en toekomst van ons dorp en haar wijde omgeving. Er is aandacht voor persoonlijke accenten en muziek. De interviews duren ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie, thee of fris.

Zangavonden
Op 14 en 28 juli en 11 en 25 augustus vanaf 19.30 uur. We zijn erg blij met de ondersteuning van de Bethelkerk uit Urk die hier veel ervaring mee heeft. Van hen is een zangbundel geleend die zij in 2018 gebruikten. Uit deze bundel “Kleur bekennen” kunnen de aanwezigen een keuze maken uit ruim 100 bekende liederen en gezangen. Elke zangavond is er een afvaardiging uit Urk aanwezig voor vocale ondersteuning. Deze zangavonden duren zo’n vijf kwartier en na afloop praten we nog even gezellig na onder het genot van een kop koffie, thee of fris.

Open kerk
Vanaf 8 juli t/m 26 augustus is de kerk iedere donderdagochtend geopend vanaf 10.00 – 12.30 uur. Voor jong en oud is er van alles te zien en te beleven. Met onder andere medewerking van de Dorpsraad en Stichting Heemkunde is een gevarieerd programma tot stand gekomen.

Zo is er een mooie tentoonstelling, met het thema: “Kerk en Dorp” te zien in de kerk. Ook hierbij wordt verwezen naar verleden, heden en toekomst.

Daarnaast is er het “Rondje Rond de kerk”. Deze wandelroute loopt vanaf de Martinushof langs alle bezienswaardigheden in Markelo rondom de kerk. Speciaal voor deze gelegenheid is een boekje samengesteld met interessante wetenswaardigheden en uiteraard de routebeschrijving. Dit boekje is straks tegen een kleine bijdrage verkrijgbaar.

Voor de jeugd is er een speurtocht. Ze kunnen samen met hun ouders, opa’s, oma’s of andere begeleiders op ontdekkingstocht. Er is een digitale quiz ontworpen door Rutger en Arne via Kahoot! met uitdagende en leerzame vragen die beantwoord moeten worden in en rondom de kerk.

Als afsluiting vindt op zaterdag 11 september in het kader van Open Monumentendag de laatste open kerkdag plaats.

juni 24th, 2021|

Kerkbezoek

Kerkbezoek

 

Nu de overheid haar coronaregels langzaamaan steeds meer versoepeld, heeft ook de landelijke kerk haar regels aangepast.

Er mogen weer mensen tot de dienst worden toegelaten, en ook mag er in zeer beperkte mate weer worden gezongen.

Als Martinuskerk moeten we nog steeds zorgdragen voor een goede registratie, mocht er toch een corona uitbraak komen, het is daarom wenselijk om u vooraf aan te melden zodat de registratie al gebeurd is en u naar uw plek kunt worden begeleid, maar nu er weer meer plek is mag u ook op zondagochtend zo naar de kerk komen en wordt ter plekke uw naam en telefoonnummer genoteerd en krijgt u een plekje aangewezen.

Uiteraard blijven de diensten ook rechtstreeks of op een later moment via kerkdienstgemist te zien.

Aanmelden kan via nr 06-57511169

We hopen u allen snel weer te mogen ontmoeten,

 

juni 18th, 2021|

Kerk open

Kerk open vanaf zondag 23 mei

Zondag 23 mei gaat de kerk weer open voor bezoekers. Er zijn per dienst maximaal 30 bezoekers welkom. We werken net als eerder met reservering en gebruik van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek.
 

Reserveren kan op het mobiele nummer:

06 – 57 51 11 69
.

Naar dit nummer kunt u bellen op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, of een WhatsApp of sms-bericht sturen.

mei 13th, 2021|

Stille Week

Aangezien er nog steeds geen fysieke diensten mogelijk zijn, hebben we net als vorig jaar de samenwerking gezocht met de Johanneskerk te Diepenheim voor het organiseren van de online vespers tijdens de Stille Week (vanaf maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april).
Deze diensten, opgenomen in de Martinuskerk, kunt u bekijken op het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo of via www.kerkdienstgemist.nl. Tijdens de vieringen wordt het evangelie van Lucas gevolgd. Er zijn korte momenten van stilte voor bezinning, afgewisseld met muziek. Op Stille Zaterdag worden de vieringen afgesloten met het binnendragen van de nieuwe paaskaars, als teken van de opgestane Heer.

Tijdstippen en voorgangers: (klik op onderstaande linkjes)

maandag 29 maart vanaf 19.30 uur, ds. Ary Braakman, Lucas 22: 1-38
dinsdag 30 maart vanaf 19.30 uur, ds. Deodaat van der Boon, Lucas 22: 39-65
woensdag 31 maart vanaf 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 22: 66-23: 7

Witte Donderdag 1 april vanaf 19.30 uur, ds. Rob. Nijhuis, Lucas 23: 8-25
Goede Vrijdag 2 april vanaf 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 23: 26-49
Stille Zaterdag 3 april, vanaf 21.00 uur, ds. Rob. Nijhuis, Lucas 23: 50-56

 

maart 25th, 2021|

Eredienst zondag 7 februari 2021 – voorganger ds. M. Dijkstra

Na de lezing uit Genesis 15 en de overdenking met het thema: “Dromen dromen, visioenen zien”, werd er overgegaan tot het afscheid nemen en herbevestigen van ambtsdrager(s).

Afscheid werd genomen van Olga ten Brummelaar als jeugdouderling en Marjolein Lambers als jeugddiaken. Frits van Zwol gaat niet langer door als ouderling-kerkrentmeester. Op dit moment zijn er nog geen opvolgers, maar we zijn naarstig op zoek. En natuurlijk hadden we ons hun afscheid heel anders voorgesteld dan op deze manier, in een nagenoeg lege kerk. Via deze weg willen we Olga, Marjolein en Frits nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet.

Ook willen we hierbij een oproep doen om de vacatures in de kerkenraad in te kunnen vullen en te investeren in een levendige kerk. Denkt u hieraan bij te kunnen dragen, stuur dan een mail naar scriba@pkn-markelo.nl, dan nemen wij contact met u op.

Na dit afscheid was het tijd voor de herbevestiging van Gerdien Rabe. Zij begint aan een nieuwe periode van vier jaar in de functie van scriba. Zeker geen geringe opdracht en we zijn dan ook blij dat Gerdien bereid is deze verantwoordelijkheid weer op zich te nemen.

Nu ze afscheid genomen heeft als jeugdouderling, blijft Olga nog wel betrokken als pastoraal medewerker. Zij gaat contact zoeken met gemeenteleden die wonen in de appartementen van de JP van den Bentstichting aan het Burg. de Beaufortplein. Door de coronamaatregelen kon dit nog niet actief opgepakt worden maar Olga hoopt in de loop van het jaar met de leden aldaar kennis te maken.

Om deze dienst terug te kijken, zie https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo

februari 7th, 2021|

Paasgroetenactie 2021 – “Ik ben er voor jou!”

Ook dit jaar doet de Martinuskerk mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie, georganiseerd door de ZWO-commissie.

Wat houdt de Paasgroetenactie in? Dit betekent dat er kaarten gestuurd worden aan gevangenen in Nederland of aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kunt u een groet, wens of gedicht schrijven en uw naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!). Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Juist in deze eenzame coronatijd kunnen de gedetineerden wel een hart onder de riem gebruiken. En ze waarderen het dan ook zeer om een kaart te ontvangen, zeker als er een persoonlijke boodschap op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, het feit dat er aan hen gedacht wordt doet de gevangenen erg goed.
Kijk voor meer info over de actie ook op de landelijke website: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om de kaarten uit te delen tijdens de kerkdiensten. Daarom vragen wij u om contact op te nemen met Ton Oostdijk (06-55 95 04 22) of Tineke Zomer (0547-26 32 33), zij zorgen er dan voor dat u de kaarten op kunt halen of bezorgen ze bij u thuis. Mailen kan ook met martinushof@pkn-markelo.nl.
Als u de kaarten heeft ingevuld (er zit een uitgebreide beschrijving bij), dan kunt u deze deponeren in de brievenbus bij de Martinushof, uiterlijk op donderdag 25 februari a.s.

Wij hopen dat velen van u de moeite willen nemen om paasgroeten te sturen. Namens de ZWO/Kerk in Actie groep wensen wij u een blij Paasfeest.

februari 4th, 2021|