Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Actie Kerkbalans

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en de Evangelische Broedergemeente. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. in 2024 is dit voor de 50ste keer, daarvoor kenden we de kerkelijke belasting, vele ouderen zullen dit nog wel herkennen.

Actie kerkbalans kunt u zien als het betalen van de contributie voor uw lidmaatschap van de kerk, alleen kunt u anders dan bij bv. een lidmaatschap van een sportvereniging of een koor, zelf bepalen welk bedrag u hiervoor geeft, de vrijwillige bijdrage. In het jaar dat iemand 21 jaar wordt ontvangt die de brief voor de kerkbalans voor de eerste keer. Het thema voor dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

De kerk krijgt geen subsidie, de opbrengst van deze actie is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerk.

Hieruit worden de vaste medewerkers zoals de predikanten, gastvrouwen en organisten betaald. Verder natuurlijk het onderhoud en vaste lasten van de gebouwen, zoals verzekeringen en gas, water en licht, net zoals u thuis de vaste lasten heeft.  Omdat de Martinuskerk een monument is, hebben wij ook hiervoor de jaarlijkse controles en onderhoudswerkzaamheden. Deze worden ook betaald uit de actie kerkbalans

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de opbrengst al een aantal jaren bijna gelijk blijft, ondanks het afnemen van het aantal kerkleden.

De actie kerkbalans is in 2024 van zaterdag 13 januari tot en met zaterdag 27 januari.

Dankzij de mooie toezeggingen van onze gemeenteleden en de hulp van de vele vrijwilligers boeken wij al een aantal jaar goede resultaten, waardoor wij dat kunnen doen wat wij als kerk moeten doen, zorg dragen voor onze gemeenteleden, buiten kerkelijke activiteiten organiseren zoals mooie concerten, maar kunnen wij ook onze medewerkers betalen.

Ondanks dat het aantal vrijwilligers afneemt zijn we dankbaar dat er in Markelo nog zoveel mensen bereid zijn om elk jaar weer de straat op te gaan om in hun eigen wijk de actie kerkbalans te brengen en weer op te halen.

januari 4th, 2024|

Oogst gezinsdienst

oktober 27th, 2023|

Concert Pursang en Inspiration vrijdag 27 oktober om 19.30 uur

Popkoor Pursang uit Rijssen is een gemengd koor van 29 mannen en vrouwen. In 2025 hopen ze hun 50-jarig bestaan te vieren. In de loop der jaren is de uitstraling en het repertoire flink veranderd. Zij zingen nu moderne popnummers, maar ook bekende meezingers van jaren geleden.

Inspiration, is een dameskoor dat in 2004 is opgericht te Boekelo. Ze bestaan in 2024, 20 jaar en tellen ongeveer 28 enthousiaste leden. Ze zingen fraaie ballads, musicals en vlotte popsongs van toen en nu.

Beide koren hopen u op vrijdag 27 oktober een fijne avond te kunnen bezorgen met nummers die de meesten van u wel bekend in de oren zullen klinken. Dhr. Han Schokker is dirigent van beide koren.

De avond begint om 19.30 uur, de deuren van de kerk zijn vanaf 19.00 uur geopend. Tickets à € 10,– (incl. koffie of thee in de pauze) zijn verkrijgbaar via kaarten@pkn-markelo.nl of aan de kassa bij de ingang.

oktober 5th, 2023|

“Vie treed’ um an!”

De zomer is bijna voorbij en in de kerk gaan we een begin maken met het winterwerk.

Alle groepen gaan weer beginnen aan het werk in de kerk. Samen de Bijbel lezen en proberen te begrijpen wat we daaruit kunnen leren. De kinderen op hun niveau in de kindernevendienst. Ook samen koffiedrinken na de kerkdienst, waar echt iedereen welkom is. Alles gaat weer draaien.

En dat willen we laten zien in het bloemstuk.

Daarin zien we een fietswiel met heel veel fleurige bloemen. Bloemen van allerlei soorten, zoals we in de kerk ook veel verschillende mensen zien.

Jonge en oude mensen, grote en kleine mensen, mensen met veel verschillende meningen, maar allemaal op zoek naar het goede verhaal. Het verhaal van de Bijbel. Het goede nieuws, dat Jezus onze herder is.

 

september 20th, 2023|

Mannenkoor Urker Zangers

Op vrijdagavond 15 september opent de Martinuskerk met vreugde haar deuren voor een betoverende zangavond, in een harmonieuze samenwerking met de befaamde Urker zangers. Waar vorig jaar slechts een bescheiden vertegenwoordiging aanwezig was, zal dit jaar het volledige koor schitteren op het liturgisch centrum.

Het Mannenkoor Urker Zangers bestaat 55 jaar. Het koor staat bekend om de heldere koorklank en de gevarieerde repertoirekeuze. Onlangs heeft het koor een dubbele cd uitgebracht met als titels ‘de Winden Gods’ en ‘In the Chapel’ met op de ene bekende geestelijke liederen en op de andere vooral Engelstalige gospel. Veel van de liederen staan deze avond staan op het programma.

 

Onder de bezielende leiding van dirigent Jacob Schenk zal het koor vanaf 19.30 uur een prachtig concert ten gehore brengen in de sfeervolle ambiance van de Markelose  Martinuskerk. Dirigent Jacob Schenk is al bijna 25 jaar de muzikale leider van de Urker Zangers. Hij heeft vele talenten op muzikaal gebied in het dirigeren, maar ook in het begeleiden en soleren op orgel en piano, het bespelen van de panfluit, het componeren en arrangeren. Hij beschikt ook over een mooie tenorstem, waarvan op deze avond zeker kan worden genoten.

 

De muzikale begeleiding is deze avond letterlijk in handen van Cor Ploeg. Cor Ploeg ontving zijn orgellessen van Jan Zwanepol en Harry Hamer. Vervolgens studeerde hij het hoofdvak Orgel aan het

Conservatorium te Zwolle bij Dorthy de Rooy en Harm Jansen. Daarna studeerde hij de bijvakken Piano, Koordirectie, Gregoriaans en Kerkmuziek.

 

Voor degenen die dit betoverende concert willen bijwonen, zijn kaarten verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten, namelijk Boek- en Kantoorvakhandel Prins, Fotostudio Markelo, via het e-mailadres kaarten@pkn-markelo.nl, en natuurlijk aan de ingang van de kerk op de dag van het concert. De kosten voor dit muzikale festijn bedragen slechts €10,- per kaartje. Mis deze kans niet om een avond vol prachtige muziek en gemeenschappelijke harmonie te ervaren.

 

 

 

augustus 30th, 2023|
Go to Top