Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+01:00

Boekenmarkt december

De laatste, door de huidige commissie georganiseerde boekenmarkt, vindt plaats op donderdag 3 december a.s. van 9.30 tot 12.00 uur in de Martinushof.
I.v.m. de genomen coronamaatregelen is de ingang aan de kerkzijde en de uitgang aan de achterkant van de Martinushof (parkeerplaats achter Plus). Houd er a.u.b. rekening mee dat er alleen contant betaald kan worden. Iedereen is van harte welkom!
Na vele jaren met veel plezier de boekenmarkt te hebben gerund, willen Riet, Diny en Harm het stokje overdragen. Door de kerk zal gezocht worden naar mogelijkheden om deze succesvolle activiteit voort te zetten.

november 30th, 2020|

Martinuskerk weer open vanaf 6 december

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen werd medio oktober het besluit genomen om de Martinuskerk voorlopig te sluiten (uitvaarten uitgezonderd).
Aangezien we steeds vaker vanuit onze gemeente geluiden horen dat er een sterke behoefte is om weer naar de kerk te kunnen gaan, heeft de kerkenraad gemeend om vanaf zondag 6 december de deuren van de Martinuskerk weer te openen. Dit alles met in ons achterhoofd dat er, ook in Markelo, helaas veel coronabesmettingen zijn, en dat we dus uiterst voorzichtig te werk moeten gaan.

Besloten is dat er maximaal 30 kerkgangers tijdens de eredienst aanwezig mogen zijn, exclusief medewerkers.
Omdat er maar beperkt plek is, is het noodzakelijk om van tevoren te reserveren. U kunt daartoe weer bellen, sms’en of appen met telefoonnummer 06-57511169. Bij binnenkomst in de kerk dient u een mondkapje te dragen en uw handen te ontsmetten. Vervolgens wordt u naar uw plekje gebracht door een gastvrouw of onze koster Jeroen.

november 29th, 2020|

Online eredienst zondag 29 november

Licht in het donker
Amos Oz beschrijft in zijn autobiografie de onzekere situatie van joden die zich in Palestina vestigden en de periode sinds het uitroepen van de staat Israël. Voedsel moest op de bon. Elektriciteit viel soms uit. Van allerlei kanten zagen ze de dreiging van oorlog en geweld. Zijn boek heeft als titel: Een verhaal over liefde en duisternis. Intussen zien we hoe er verdragen worden gesloten met omringende landen. Zal dit een garantie zijn voor vrede en stabiliteit? Bij de profeet Jesaja werden ook bondgenootschappen gezocht, maar het aller voornaamste verbond werd uit het oog verloren. Die van God met zijn volk. Welk licht werpt dat op de situatie van vandaag? Daar wil ik zondag op ingaan.
Ds. Marten Dijkstra

U kunt deze dienst live volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo

november 27th, 2020|

Online eredienst zondag 22 november

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Normaal gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Vanwege corona zullen we zondag niet fysiek bij elkaar komen en zullen we de gedachtenis verplaatsen naar een ander moment. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Niettemin zal de korte digitale dienst a.s. zondag in het teken staan van ‘afscheid nemen’. We horen het verhaal van Mozes die aan het einde van zijn leven is gekomen. Veertig jaar had hij het volk Israël geleid door de woestijn en nu zijn ze aan de grens van het Beloofde Land gekomen. Maar…Mozes mag zelf niet verder mee. Hij mag alleen – van afstand – het Beloofde Land zien. Daarna begraaft God zelf het lichaam van Mozes. Niemand – tot op de dag van vandaag – weet waar zijn graf is…..
ds. Rob. Nijhuis

U kunt deze dienst live volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo. De orde van dienst kunt u hier downloaden: 2020-11-22 Liturgie Eredienst.

november 21st, 2020|

Kerstfilm voor en door kinderen

Al lijkt het nu nog ver weg; wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. Alhoewel we nog niet helemaal weten op welke manier de kerstdagen binnen en buiten de kerk gevierd kunnen worden, wordt er gewerkt aan een fantastisch kerstproject. Het kerstverhaal uit de Bijbel wordt op een nieuwe manier bewerkt en geschreven en alle kinderen van de nevendienst worden uitgenodigd om hier tekeningen bij te maken. Deze worden geplakt in het kerstverhaal en op kerstavond aan iedereen die dat maar wil beschikbaar gesteld. Alvast heel veel dank aan alle kinderen die hiermee aan de slag gaan, hun ouders en niet te vergeten Bep van der Zwan die alles gaat monteren. Omdat de montage van de kerstfilm veel tijd kost, zijn we al op tijd aan dit project begonnen!


De droomduiding van het kerstverhaal

november 18th, 2020|

Online eredienst zondag 15 november

Er zijn leiders en leiders…….
De afgelopen weken werd het nieuws gedomineerd door de presidentsverkiezingen in Amerika. Inmiddels weten we dat niet de zittende president Donald Trump, maar zijn tegenkandidaat Joe Biden, de nieuwe president van Amerika zal worden. Wat opviel tijdens de regeerperiode van Donald Trump en in de verkiezingscampagne was het taalgebruik. Met verbazing heb ik geluisterd en gelezen wat er gezegd en geroepen werd en wat er op Twitter geschreven werd. Het was opruiend, scheldend, beschuldigend, respectloos. De naam president, voorzitter, leider van een volk, onwaardig.

Deze zondag staat rond het thema “Schatgraven in verhalen die met je meegaan” opnieuw de persoon van Mozes centraal – Hij is het die door God persoonlijk geroepen werd om het volk Israël als te leiden, hen op te halen uit Egypte, en te brengen naar het aan hen beloofde land Kanaän, het huidige Israël. Mozes is een goede, bescheiden leider. Het volk, dat hij mag (bege)leiden staat bij hem centraal. Dag en nacht is hij ermee bezig. Veel is Mozes in gesprek met God en God met hem.
Drie maanden na de exodus, de uittocht uit Egypte, bivakkeert Mozes met het volk in de Sinaï aan de voet van de berg. Daar vertelt God aan Mozes dat Hij een verbond met het volk wil sluiten. Bij dit verbond horen de 10 leefregels die God aan Mozes doorgeeft. In Exodus 20 lezen we: “Toen sprak God deze woorden”. Die woorden zijn nog altijd actueel. De woorden beginnen met de zin: “Ik ben de Heer – JHWH, jullie God”. Daarmee geeft God de relatie aan de verbinding, het verbond. Ik ben jullie God, dat betekent: IK, God – IK hoor bij jou, en jij – jij hoort bij Mij.

Mooie muziek en liederen, de betekenis van de 10 woorden, leefregels voor een goede samenleving, voor ons leven van alledag, en wat we kunnen leren van Mozes staan deze morgen centraal.
Dini Beuving

U kunt deze dienst live volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo. Ook is het mogelijk om deze dienst achteraf terug te kijken. De liturgie voor deze eredienst kunt u hier downloaden: 2020-11-15 Liturgie eredienst.

november 14th, 2020|