Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+02:00

Gedicht Dina Nijkamp

Luister met aandacht naar dit mooie zelfgemaakte gedicht van Dina Nijkamp. Ze heeft het voorgedragen tijdens de biddag voor gewas en arbeid op OBS Brookschole.

 

 

april 1st, 2020|

Meditatie Rob. Nijhuis

De meditatie op zondag 29 maart door ds. Rob. Nijhuis gaat over de kortste tekst in de Bijbel. Het zijn slechts twee woorden maar alles is ermee gezegd……
Wilt u n.a.v. deze meditatie reageren, dan kunt u Rob. mailen op r-n@r-n.nl.

 

maart 29th, 2020|

Historie kerkklokken

Wij nodigen u graag uit om onderstaand filmpje te bekijken waarin Henk Zomer uitgebreid over de kerkklokken in de Martinuskerk vertelt:

maart 27th, 2020|

Klokken luiden Martinuskerk

Op de woensdagavonden in de komende weken worden in heel Nederland tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken geluid. Je kunt er van alles in horen: een teken van onderlinge verbondenheid – een teken van bemoediging voor allen die te maken hebben met de gevolgen van het corona virus – een teken van grote waardering voor al diegenen die in de zorg werkzaam zijn – een oproep om gewoon aardig voor elkaar te zijn – en … een teken van hoop: er komen andere tijden!

Henk Zomer vertelt ons meer over de kerkklokken van de Martinuskerk in bijgaand filmpje:

maart 25th, 2020|

Update Corona virus

De kerkenraad van de Martinuskerk heeft in haar extra vergadering van vrijdagavond 13 maart besloten om alle activiteiten die onder de verantwoording van de kerkenraad vallen, af te gelasten tot voorlopig  6 april 2020.  

Op maandag 23 maart heeft de overheid bepaald dat alle geldende regels worden verlengd en aangescherpt tot en met 1 juni. Als PG Markelo kunnen we niet anders dan dit beleid volgen.

 

Dit houdt in dat :

–        alle erediensten in de Martinuskerk in maart, april en mei komen te vervallen

–        de zangavonden in de Anholtskamp op de laatste vrijdag van de maand geen doorgang vinden

–        er geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden in de Martinushof: vergaderingen van commissies, repetities van koren, koffieochtend, gespreksgroepen, enzovoorts

–     het kerkelijk bureau voor bezoekers gesloten zal zijn tot juni

–     er geen of zeer minimaal bezoekwerk door de pastorale teams zal plaatsvinden.

–     de pastoraal medewerkers in hun eigen wijk de eenzame ouderen, zieken en gemeenteleden met een jubileum bellen, op een later moment worden deze mensen bezocht

–     de predikanten alleen in uiterste noodzaak een huisbezoek of ziekenhuisbezoek brengen. In alle andere gevallen zullen zij u bellen.

–     er de komende tijd meditaties opgenomen worden vanuit de Martinuskerk; deze kunt u via de website www.pkn-markelo.nl bekijken, waar mogelijk gebeurt dit samen met de PG Diepenheim

–     elke week een kerkbrief met informatie verzonden wordt aan alle gemeenteleden waarvan het e-mailadres bekend is, u kunt zich hiervoor eventueel aanmelden via  scriba@pkn-markelo.nl

–        bij een uitvaart wel gebruik kan worden gemaakt van het uitvaartcentrum Martinushof.

 

 

Voor de actuele stand van zaken vragen wij u om de berichtgeving op onze website www.pkn-markelo.nl en facebookpagina Martinuskerk Markelo te volgen.

De richtlijnen van de PKN worden regelmatig aangepast aan de nieuwste eisen van de overheid, kijk hiervoor op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/. Of op de website van het RIVM.

 

Dit bericht is voor het eerst gepubliceerd op vrijdag 13 maart. Op dinsdag 24 maart is deze voor het laatst gewijzigd.

maart 24th, 2020|

Voedselbank

Omzien naar elkaar ..

De Voedselbank voorziet gezinnen in hun eerste levensbehoefte. Een prima initiatief dat de Martinuskerk van harte ondersteunt. Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus de Voedselbank Midden Twente doen besluiten om haar activiteiten tijdelijk op te schorten. Dit betekent voor een groot aantal gezinnen in de Hof van Twente acute nood. Wat nu.. ?

Tekort aan levensmiddelen
Inmiddels hebben een aantal gezinnen aangeklopt bij Stichting Doors Wide Open te Goor. Sinds september 2019 hebben zij een kleding- en voedselbank voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Initiatiefnemer hiervan is Seine Braakman. Meer vraag naar voedselpakketten betekent dat er meer producten beschikbaar moeten komen. Vanuit de Martinuskerk willen wij graag een steentje bijdragen door levensmiddelen in te gaan zamelen.

 Inzameling bij de Martinushof
U kunt ons daarbij helpen door het doneren van allerlei houdbare producten zoals groenten of peulvruchten in blik of pot, houdbare melk, pasta, rijst, soep, koffie, thee enzovoorts. Bij de Martinushof staan buiten een aantal afgedekte kratten waarin u de artikelen kwijt kunt. Wij zorgen er dan voor dat de kratten op de goede plaats terechtkomen.

Laten we juist in deze bijzondere tijd extra omzien naar elkaar en waar mogelijk elkaar een helpende hand toe steken.

maart 23rd, 2020|