Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Muziek in de kerk!

Op 13 juli zal het Rijssens mannenkoor optreden in de Martinus kerk.

Op sommige uitnodigingen en posters staat het verkeerde mail adres!

Kaarten kunt u bestellen via het volgende mail adres: kaarten@pkn-markelo.nl

Er zit muziek in de Martinuskerk!

De deuren van de kerk staan deze zomer voor iedereen open. Jong en oud is welkom om de kerk in de volle breedte te ontdekken. De kerk wil verbinden en een ontmoetingsplek zijn voor iedereen. In klein comité is een aantrekkelijk zomerprogramma samengesteld met voor elk wat wils. Er zijn zangavonden en gespreksavonden.

Zangavonden
Op de woensdagavonden 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus worden zangavonden in de kerk georganiseerd. Afgelopen jaar is een zelfde programma georganiseerd in samenwerking met de Urker zangers. Op deze avonden kan er geluisterd worden naar live optredens, alsmede is er de mogelijkheid om samen te zingen uit bekende nummers.

De zangavonden beginnen om 19.30 uur, duren ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid om gezellig bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het zomerprogramma zal worden afgetrapt op 13 juli door het Rijssens Mannenkoor in samenwerking met Gerrolt Droogsma, zij zullen een concert geven in de Martinuskerk, de kosten hiervoor zijn € 5,- per persoon. Kaarten zijn voorafgaand te koop op de volgende plekken:

Vanaf 27 juni bij boekhandel Prins te Markelo. Grotestraat 16, 7475 AX Markelo (contant betalen).

Op 30 juni & 7 juli tussen 9.30 uur en 12.00 uur in de Martinushof te Markelo. Kerkplein 41 (contant betalen).

Vanaf 27 juni is het ook mogelijk via de mail, kaarten@pkn-markelo.nl kaarten te bestellen. Kaarten kunnen dan contant betaald worden bij de ingang.

juni 30th, 2022|

Website onder constructie

De komende tijd gaan we bezig met het vernieuwen van onze website.

Andere indeling, andere kleuren en actuele informatie. 

 

Het laatste nieuws en informatie over de erediensten is momenteel wekelijks te lezen in de kerkmail. Mocht u de kerkmail nog niet ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via kerkburo@pkn-markelo.nl.

 

juni 15th, 2022|

Pelgrimsroute tussen Goor en Markelo

Pelgrimeren is van alle tijden. Mensen gaan op weg naar een bijzondere bestemming. Vroeger was dat vaak een plaats met religieuze betekenis en ook nu gaan duizenden mensen op weg naar Santiago de Compostella, Assisi of Rome. Ging men vroeger op pad vanuit religieuze motieven, tegenwoordig ligt de aanleiding veel diverser. Maar de kern van pelgrimeren is gebleven: op weg gaan vanuit een verlangen onderweg iets te ervaren, iets te vinden. Rust, zingeving, eigen verdieping, ontmoeting met anderen. De weg lijkt daarbij belangrijker te zijn dan het doel.

 

Vanuit de Protestantse Gemeenten Goor (Hofkerk) en Markelo (Martinuskerk) is ook in de Hof van Twente een pelgrimsroute ontwikkeld. Deze route, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel, het Natuurbos van Scouting Goor en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden bovengenoemde plekken beschreven en daarnaast biedt de beschrijving op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

 

Download de routebeschrijving: Route

 

mei 20th, 2022|

Jubileum Kerkkoor

MARKELO’S KERKKOOR 90 JAAR

Op 14 oktober 2021 hadden wij iets te vieren!

Gebruikelijk was om elke 5 jaar een concert te geven. Echter door de corona maatregelen konden we wel af en toe bij elkaar komen, maar niet om te ZINGEN. En bij een koor gaat het toch om twee dingen: gezelligheid en samen zingen.

Ons koor begon in 1931 met 14 leden maar een jaar later waren het er al meer dan 40!    

“14 October 1931 is het jaar dat ons koor werd opgericht.

Als christelijke zangvereniging kreeg het kerkelijk leven in Markelo een nieuw gezicht.

Oprichter was ds. Schellenberg bij u allen bekend.

En de heer Plomp uit Laren werd de dirigent.”

Zo begint een dichterlijk verslag dat is opgesteld op de 50e verjaardag van het koor.

Ook bij het 50 jarig jubileum in 1981 kwam het koor op de foto en het is imposant om te zien hoeveel leden het koor toen had.

 

Gelukkig kunnen we nu weer samen zingen en zijn we sinds begin januari 2022 met een nieuwe dirigente, Marianne Weenink uit Barchem, weer gaan oefenen om alsnog ons 90-jarig jubileum te vieren met een concert.Helaas hadden we nog maar 22 leden maar gelukkig konden we ons versterken met 5 extra (tijdelijke?) leden waaronder 2 mannen.

Nu zijn we weer zo ver dat we het aandurven een jubileumconcert te organiseren op 13 mei 2022. Ons 90½ jarig jubileum met als motto: “Een lach en een traan”.

Samen met het a capella koor Close Company uit Bathmen onder leiding van Jurrien Zaagman bieden we u een zeer gevarieerd programma met een mix van geestelijke liederen en barber-  en close harmony songs.

De begeleiding van het Markelo’s kerkkoor is met Roel Praas achter de piano. Ira Wunnekink speelt op de hobo en zal samen met Roel Praas enkele stukken spelen. Uiteraard zingt Close Company zonder begeleiding.

Het concert is in de Martinuskerk in Markelo en begint om 19.30 uur.

De kerk is vanaf 19.00 uur open en de toegang is vrij.

Na afloop om ong. 21.00 uur bent u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn waar u ons koor kunt feliciteren maar ook kunt u daar afscheid nemen van het koor, want het koor heeft besloten om te stoppen omdat er na het concert te weinig leden over blijven..

 

 

mei 9th, 2022|

Corona Update

Vanaf vrijdag 25 februari mogen wij als kerk de coronaregels versoepelen, dit houdt in dat u vanaf dan niet meer hoeft aan te melden voor de eredienst, geen vaste zitplaats krijgt aangewezen en u ook geen mondmasker meer hoeft te dragen. We kunnen ons voorstellen dat u deze versoepelingen nog erg snel vindt gaan, daarom willen we u toch de mogelijkheid bieden om in de kerk enige afstand te bewaren. In het middengedeelte hoeft u geen afstand meer te bewaren en hoeft er ook tussen de banken geen rij vrij te worden gelaten. Aan de zijkanten willen we u de gelegenheid bieden om nog enige afstand van elkaar te houden, door hier een bank tussen de rijen vrij te laten. Daardoor zullen in  de kerk nog niet alle banken beschikbaar zijn en is er nog enigszins een beperking van het aantal plekken.

U hoeft vanaf zondag 27 februari dan ook geen Corona toegangs bewijs meer te tonen als u wilt koffiedrinken na afloop van de dienst of bij koorrepetities.

februari 18th, 2022|
Go to Top