Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+02:00

Kerkbezoek

Kerkbezoek

 

Nu de overheid haar coronaregels langzaamaan steeds meer versoepeld, heeft ook de landelijke kerk haar regels aangepast.

Er mogen weer mensen tot de dienst worden toegelaten, en ook mag er in zeer beperkte mate weer worden gezongen.

Als Martinuskerk moeten we nog steeds zorgdragen voor een goede registratie, mocht er toch een corona uitbraak komen, het is daarom wenselijk om u vooraf aan te melden zodat de registratie al gebeurd is en u naar uw plek kunt worden begeleid, maar nu er weer meer plek is mag u ook op zondagochtend zo naar de kerk komen en wordt ter plekke uw naam en telefoonnummer genoteerd en krijgt u een plekje aangewezen.

Uiteraard blijven de diensten ook rechtstreeks of op een later moment via kerkdienstgemist te zien.

Aanmelden kan via nr 06-57511169

We hopen u allen snel weer te mogen ontmoeten,

 

juni 18th, 2021|

Kerk open

Kerk open vanaf zondag 23 mei

Zondag 23 mei gaat de kerk weer open voor bezoekers. Er zijn per dienst maximaal 30 bezoekers welkom. We werken net als eerder met reservering en gebruik van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek.
 

Reserveren kan op het mobiele nummer:

06 – 57 51 11 69
.

Naar dit nummer kunt u bellen op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, of een WhatsApp of sms-bericht sturen.

mei 13th, 2021|

Stille Week

Aangezien er nog steeds geen fysieke diensten mogelijk zijn, hebben we net als vorig jaar de samenwerking gezocht met de Johanneskerk te Diepenheim voor het organiseren van de online vespers tijdens de Stille Week (vanaf maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april).
Deze diensten, opgenomen in de Martinuskerk, kunt u bekijken op het YouTube-kanaal van Martinuskerk Markelo of via www.kerkdienstgemist.nl. Tijdens de vieringen wordt het evangelie van Lucas gevolgd. Er zijn korte momenten van stilte voor bezinning, afgewisseld met muziek. Op Stille Zaterdag worden de vieringen afgesloten met het binnendragen van de nieuwe paaskaars, als teken van de opgestane Heer.

Tijdstippen en voorgangers: (klik op onderstaande linkjes)

maandag 29 maart vanaf 19.30 uur, ds. Ary Braakman, Lucas 22: 1-38
dinsdag 30 maart vanaf 19.30 uur, ds. Deodaat van der Boon, Lucas 22: 39-65
woensdag 31 maart vanaf 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 22: 66-23: 7

Witte Donderdag 1 april vanaf 19.30 uur, ds. Rob. Nijhuis, Lucas 23: 8-25
Goede Vrijdag 2 april vanaf 19.30 uur, ds. Marten Dijkstra, Lucas 23: 26-49
Stille Zaterdag 3 april, vanaf 21.00 uur, ds. Rob. Nijhuis, Lucas 23: 50-56

 

maart 25th, 2021|

Eredienst zondag 7 februari 2021 – voorganger ds. M. Dijkstra

Na de lezing uit Genesis 15 en de overdenking met het thema: “Dromen dromen, visioenen zien”, werd er overgegaan tot het afscheid nemen en herbevestigen van ambtsdrager(s).

Afscheid werd genomen van Olga ten Brummelaar als jeugdouderling en Marjolein Lambers als jeugddiaken. Frits van Zwol gaat niet langer door als ouderling-kerkrentmeester. Op dit moment zijn er nog geen opvolgers, maar we zijn naarstig op zoek. En natuurlijk hadden we ons hun afscheid heel anders voorgesteld dan op deze manier, in een nagenoeg lege kerk. Via deze weg willen we Olga, Marjolein en Frits nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet.

Ook willen we hierbij een oproep doen om de vacatures in de kerkenraad in te kunnen vullen en te investeren in een levendige kerk. Denkt u hieraan bij te kunnen dragen, stuur dan een mail naar scriba@pkn-markelo.nl, dan nemen wij contact met u op.

Na dit afscheid was het tijd voor de herbevestiging van Gerdien Rabe. Zij begint aan een nieuwe periode van vier jaar in de functie van scriba. Zeker geen geringe opdracht en we zijn dan ook blij dat Gerdien bereid is deze verantwoordelijkheid weer op zich te nemen.

Nu ze afscheid genomen heeft als jeugdouderling, blijft Olga nog wel betrokken als pastoraal medewerker. Zij gaat contact zoeken met gemeenteleden die wonen in de appartementen van de JP van den Bentstichting aan het Burg. de Beaufortplein. Door de coronamaatregelen kon dit nog niet actief opgepakt worden maar Olga hoopt in de loop van het jaar met de leden aldaar kennis te maken.

Om deze dienst terug te kijken, zie https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo

februari 7th, 2021|

Paasgroetenactie 2021 – “Ik ben er voor jou!”

Ook dit jaar doet de Martinuskerk mee aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie, georganiseerd door de ZWO-commissie.

Wat houdt de Paasgroetenactie in? Dit betekent dat er kaarten gestuurd worden aan gevangenen in Nederland of aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kunt u een groet, wens of gedicht schrijven en uw naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!). Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Juist in deze eenzame coronatijd kunnen de gedetineerden wel een hart onder de riem gebruiken. En ze waarderen het dan ook zeer om een kaart te ontvangen, zeker als er een persoonlijke boodschap op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, het feit dat er aan hen gedacht wordt doet de gevangenen erg goed.
Kijk voor meer info over de actie ook op de landelijke website: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om de kaarten uit te delen tijdens de kerkdiensten. Daarom vragen wij u om contact op te nemen met Ton Oostdijk (06-55 95 04 22) of Tineke Zomer (0547-26 32 33), zij zorgen er dan voor dat u de kaarten op kunt halen of bezorgen ze bij u thuis. Mailen kan ook met martinushof@pkn-markelo.nl.
Als u de kaarten heeft ingevuld (er zit een uitgebreide beschrijving bij), dan kunt u deze deponeren in de brievenbus bij de Martinushof, uiterlijk op donderdag 25 februari a.s.

Wij hopen dat velen van u de moeite willen nemen om paasgroeten te sturen. Namens de ZWO/Kerk in Actie groep wensen wij u een blij Paasfeest.

februari 4th, 2021|

Actie Kerkbalans 2021

Speciaal voor de Actie Kerkbalans 2021 heeft de kerkenraad van de Martinuskerk Markelo de rode loper uitgelegd. Een beetje tegenstrijdig want de betekenis hiervan – mensen gastvrij ontvangen – gaat in deze tijd niet op. Terwijl de Martinuskerk voor alle Markeloërs daarvoor staat: “Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerk bent u welkom!”. Het kloppende hart van het kerk-zijn: bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar.

Op zaterdag 16 januari jl. is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. Dit keer met een krachtig thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”.
Een thema dat de waardevolle toekomst van de Martinuskerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten.

Meer dan ooit wordt de warmte van familie, vrienden en kennissen gemist; de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel of dat schouderklopje. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. De kerk is daarbij voor velen niet weg te denken: een plek om samen te komen om je geloof en levenservaringen te delen met elkaar. Dat schept een bijzondere band. En juist dat verbindende aspect van het kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.

De kerkenraad hoopt op een geslaagde actie, zelfs onder de huidige omstandigheden. Zij roept haar leden op om te investeren in een levendige kerk, tijdens en ná corona. De vaste kosten van de kerk lopen door en er zijn extra uitgaven gedaan om op andere – digitale – manieren met elkaar in contact te blijven. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. Alleen op die manier kan de Martinuskerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: er zijn voor alle Markeloërs!

januari 17th, 2021|