Loading...
Home2017-02-12T18:28:43+01:00

Paasontbijt

Het lijkt nog heel ver weg maar het is zo weer Pasen en dan is het ook weer tijd voor het Paasontbijt! Zondagmorgen 09 april 2023 organiseert de kerkenraad het paasontbijt. Wij nodigen iedereen graag uit om aan te schuiven voor een gezellig en lekker ontbijt waarbij de eieren natuurlijk niet mogen ontbreken. Daarnaast worden er leuke, vrolijke liedjes gezongen en kunnen we luisteren naar het paasverhaal. Kortom: een hele gezellige morgen voor jong en oud! Het thema van het Paasontbijt is: Verander je mee?

Iedereen is van harte welkom bij het Paasontbijt. Het begint om 9.00 uur in de grote zaal van de Martinushof. Uiteraard zijn we op tijd klaar voor de eredienst in de Martinuskerk. Wil je ook bij dit Paasontbijt aanschuiven, geef je dan op vóór donderdag 06 april 2023 bij Hettie Hollander, tel 362351 of via email: hettiehollander@gmail.com. Daarnaast kan je ook het aanmeldingsformulier invullen, dit formulier ligt achterin de kerk.

maart 16th, 2023|

koor Deo Gratias 19 maart

januari 26th, 2023|

Warmte geven!

Met de winter voor de deur en de stijgende gas- en energieprijzen, wordt het voor sommigen steeds moeilijker aan alle financiële verplichtingen te voldoen. De overheid springt bij door een energiecompensatie. Hierdoor krijgen de meeste huishoudens in de maanden november en december korting op hun energierekening. Niet iedereen heeft deze compensatie nodig terwijl anderen wat extra’s kunnen gebruiken zodat zij deze winter niet in het donker of in de kou komen te zitten.

 

De diaconieën van de Hofkerk in Goor, de Johanneskerk in Diepenheim en de Martinuskerk in Markelo hebben de handen ineen geslagen en zijn daarom een actie gestart. Wie wat van de energiecompensatie kan missen kan dit bedrag (deels) doneren. Dit kan op rekeningnummer NL03RABO0322111684 ten name van ‘Diaconie Diepenheim’ en onder vermelding van ‘Energiehulp’.

In overleg met hulpverlenende instanties zal het geld ten goede komen aan die mensen in onze gemeente die dit heel hard nodig hebben deze winter. Zo geven wij hun wat warmte.

januari 10th, 2023|

Ds. Dijkstra heeft het beroep van de PKN gemeente te Wommels-Hidaard aangenomen

Op woensdag 28 december overhandigde een delegatie van de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard persoonlijk hun beroepsbrief aan de pastorie in Markelo. Dit beroep heeft Ds. Marten Dijkstra aangenomen. Vandaag kwam de bevestiging dat alles kerkordelijk akkoord is. Het is de bedoeling dat de intrededienst plaatsvindt op zondag 7 mei om 10.00 uur. Een week eerder is het afscheid gepland. Ds. Marten Dijkstra is dan precies 21 jaar predikant van de Martinuskerk.

januari 4th, 2023|

Kersttijd in de Martinuskerk

Kersttijd in de Martinuskerk

Zondag 18 december om 19.30 uur Volkskerstzang        

Deze dienst is met medewerking van de Muziekvereniging de Fanfare, Markelo’s Mannenkoor en onze organist Gerrolt Droogsma. Ds. Deodaat van der Boon vertelt een toepasselijk verhaal en Gerdien Jansen-Kranenberg zal een mooi gedicht voordragen. De presentatie wordt verzorgt door Gerda Vedders-Vasters. Het beloofd een mooie avond te worden in onze prachtig versierde, warme en vertrouwde Martinuskerk.

Vanaf 18.50 uur spelen de Koperblazers van de Muziekvereniging de Fanfare onder de toren en om 19.20 uur begint de samenzang in de kerk.

Zaterdag 24 december

17.00 uur Kerstgezinsdienst met ds. Marten Dijkstra. Uiteraard staat het kerstverhaal in deze dienst centraal en daarbij wordt de hulp van de kinderen gevraagd…. Voor aanvang van de dienst staan de Ossenhoornblazers volgens oude traditie onder de kerktoren te blazen…

22.00 uur Kerstnachtdienst met ds. Rob Nijhuis en met medewerking van het koor Enjoy.

Zondag 25 december

10.00 uur Eerste kerstdag met ds. Deodaat van der Boon.

Zondag 1 januari 2023

10.00 uur Nieuwjaarsdag met ds. Marten Dijkstra. Na de dienst is er “niejoarwinnen” in de Martinushof.

 

Woensdag 14 december om 19.30 uur

Advent Kerstviering HVV in de Martinushof. Deze viering is met medewerking van het koor Enjoy en ds. Deodaat van der Boon.

Donderdag 22 december om 14.00 uur

Kerstviering Anholtskamp met ds. Marten Dijkstra en met medewerking van Henk Langenkamp voor de muzikale begeleiding.

Actuele informatie kunt u elke week lezen in de kerkmail. Ontvangt u deze kerkmail nog niet dan kunt u zich aanmelden via kerkburo@pkn-markelo.nl.

 

 

december 5th, 2022|
Go to Top