Prot. Vrouwendienst 2017-02-12T18:28:43+01:00

Protestantse Vrouwen Dienst

JAARVERGADERING VERSLAG 2014

Op de jaarlijkse najaarsvergadering van woensdag 15 oktober waren we weer samen met zo’n 30 dames ( en 1 heer ) in de toneelzaal van de Martinushof!

Na een hartelijk welkom en inleiding uit het tijdschrift „Geloven in Nederland” is zoals gebruikelijk het reilen en zeilen van de Vrouwen Dienst doorgenomen. Het was fijn te ervaren dat alles zo goed en geruisloos verloopt, dat ieder haar taak uitvoert bij de zangavonden en/of de bezoekjes aan gemeenteleden die daar prijs op stellen.

In deze vergadering is besloten om de samenkomsten voortaan te beperken tot 1x per jaar. De voorjaarsvergadering komt te vervallen.

We waren gewend rond Pasen en Kerst een presentje mee te nemen naar de „bezoekadressen”. Dit willen we terug brengen naar 1x en wel in het voorjaar.

We hopen en rekenen weer op een goed en dienend jaar met elkaar.

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt:  29-10-2014

Als gast was deze avond Lidie Katier uit Zeldam uitgenodigd. Zij bracht aardige sketches en mooie gedichten ten gehore, in ABN en dialect.

Zij werd begeleid door haar schoonzusje Trees en partner, beiden met harmonica. Prachtig! Een avond vol herkenningen uit de tijd van toen. Klokke tien gingen we verder in de tijd van nu! Met beide benen op de grond in het heden. Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep.

Wat is de P.V..D.?

De Prot. Vrouwen Dienst is destijds ontstaan uit de Herv. Vrouwen Vereniging en valt onder één van de organen van bijstand van de diaconie.

Momenteel staan er 45 dames op de lijst! Dat lijkt veel, maar door de verschillende werkzaamheden (zie het volgende punt ) kunnen er altijd nog meer bij!

 

Wat doet de P.V.D.?

Omzien naar mensen: dit doen we o.a. naar ouderen, zieken of mensen die zich alleen voelen.

De meeste dames van onze groep hebben 1 of meerdere vaste “bezoekadresjes”. Regelmatig kijken ze daar even om de deur.

Dus…, hoe meer dames bij ons zijn aangesloten, hoe meer mensen er bezocht kunnen worden.

Ook verzorgen wij, in samenwerking met een predikant iedere laatste vrijdagavond van de maand een zangdienst in het verzorgingshuis “Anholtskamp”. Deze dienst begint om 19.00 uur en duurt tot ong. 20.15 uur.

Twee keer per jaar ( Goede Vrijdag en begin december) wordt op deze lokatie een kerkdienst/ avondmaalsviering (16.00 uur) gehouden, waarbij wij ook hulp kunnen bieden.

In de maand december (meestal de 24e ) hebben we geen zangavond. maar een Kerstmiddag.

Voor al deze bijeenkomsten geldt : iedereen is van harte welkom! Ook mensen van buiten het verzorgingshuis.

En daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Dit geheel wordt “bestuurd”, in de gaten gehouden en geleid door een commissie van 9 dames.

Dat loopt geruisloos en voortreffelijk! De één weet nog meer dan de ander! We vullen elkaar goed aan. We weten dat voor een ieder geldt:

Samen zorg dragen om elkaar, voor elkaar, met elkaar!

 

Hebt u, na het lezen van dit artikeltje, ook zin / tijd / gelegenheid om mee te draaien in onze groep?

Meldt u aan bij één van de commissieleden, u bent van harte welkom.

 

Een hartelijke groet namens de commissie:

 

Froukje Lammertink- Postma ( 362672)

Jenny Wibbelink-Wolthuis (361908)

Johanna Bekkernens- Wolthuis ( 361213)

Marietje Kranenberg-Goorman

Sjoke van Zwol- Soepboer ( 362652 )

Joke Doornhein—Vastenburg (272031)

Dinie van den Noort (362306)

Ria ter Maat (272922)