Protestantse Gemeente Markelo  

  

Elke zondag om 10:00 uur dienst in de Martinuskerk. Details van de diensten staan op de Welkom pagina.

www.pkn.nl

PKN brief
aan gemeenteleden

De middengeneratie van onze kerk

INDELING van Wijk
ZUID


INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubs voor alle kinderen

 

Bezoekproject middengeneratie

Aanleiding
Wie in Markelo bij een gewone kerkdienst om zich heenkijkt, ziet vooral mensen van 50 jaar en ouder. Ook bij activiteiten door de week is de deelname van jongeren, dertigers en veertigers gering. Omgekeerd beperkt het contact met hen zich vaak tot bezoek bij geboorte van een kind, bij ziekte of het vragen naar een vrijwillige financiële bijdrage. Toch vormt deze groep wel een belangrijk deel van de gemeente. Hoe denken zij over de kerk? Wat houdt hen bezig? Hoe willen zij dat de kerk voortbestaat? Om daar enigszins achter te komen is deze actie bedoeld. We doen dat in samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Doel

Als kerkenraad hopen we te bereiken dat we met een groot deel van de dertigers en veertigers in contact komen, zodat we weten wat er bij hen leeft en hoe ze tegen geloof en kerk aankijken. Uiteindelijk gaat het om de wijze waarop de plaatselijke kerk vorm en inhoud blijft geven aan haar geloof in God. Daarbij kan het nodig zijn dat ze zelf ook verandert! Er is de hoop dat dit project een stimulans is om de betrokkenheid op elkaar te vergroten. De kerk heeft toekomst, wanneer nieuwe generaties een weg vinden in de kerk. Alle gemeenteleden uit de genoemde leeftijdsgroep zullen in principe worden bezocht. Hopelijk wordt dit bezoek door de meesten van hen gewaardeerd vanwege oprechte aandacht, die er voor hen is. Dat is de basis.

RESULTATEN BEZOEK MIDDENGENERATIE

In het voorjaar van 2014 zijn tien vrijwilligers bezig geweest om gemeenteleden van 36-40 jaar te benaderen voor een bezoek. Tot nu toe zijn er niet meer dan 9 vragenlijsten teruggekomen. Dit bleek bij de presentatie van het bezoekproject op woensdagavond 11 juni. Enkele bezoekers waren nog niet klaar met hun bezoekwerk. Zij hopen dit in de komende tijd af te ronden. In het najaar zal een gemeente-avond worden gehouden om de uitkomsten van het project middengeneratie te bespreken. Dan worden ook de resultaten meegenomen van de eerste ronde, die in het najaar van 2013 is gehouden. Toen zijn 83 enveloppen binnengekomen.

De werkgroep zal zich samen met de kerkenraad bezinnen op een vervolg op dit project.

Op 11 juni kwamen bezochten met enkele suggesties: heb meer aandacht voor nieuwkomers; creëer ruimte voor ontmoeting rondom een kerkdienst; breng een heldere en aansprekende boodschap in de dienst en vermijd te kerkelijke taal; maak voor de PR meer gebruik van Maarkels Nieuws en wacht er niet lang mee om betrokken dertigers en veertigers bijeen te brengen. Geef meer ruimte aan deze groep, was een andere reactie. Het bezoekwerk heeft waardevolle gesprekken opgeleverd. Maar er is ook behoefte aan een vervolg. Hopelijk wordt dat in de komende tijd verder uitgewerkt. Met dank aan allen, die er hun bijdrage aan hebben geleverd.


               Wijkteam ZUID

BERICHTEN VAN UIT HET PASTORALE WERK:

 

De kerkelijke gemeente van Markelo is opgesplitst in twee wijken : Noord en Zuid .

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft nl.” Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord”. (zie belijdsplan)

 

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan bij:

  • Gemeenteleden vanaf 79e verjaardag;

  • Bij allerlei situaties waarin sprake kan zijn van vreugde / verdriet/ dan wel behoefte aan bezoek , mits hierover bekendheid is bij de pastoraal medewerker.

  • Het kan voorkomen  dat  zich situaties  voordoen  waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

 

Vanuit team zuid volgt hier enkele informatie:

 

Wijk Zuid is in 20 kleinere wijken verdeeld, het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn. Alle wijken hebben nu weer een pastoraal medewerker.

Eén keer per maand hebben we teamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onder strikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen we goed beslagen ten ijs te komen en daarom besteden we de komende tijd in elke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerker zijn.

Hiervoor hanteren we: ”Pastoraat voor iedereen” van Nynke Dijkstra-Algra, een boek met praktische adviezen voor  werkers in de gemeente.

Komende tijd gaan we ons verdiepen in: Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoeling van pastoraat?

Zo hopen we op nog meer basis in ons zelf,  om door te gaan met dit mooie en belangrijke vrijwilligers werk.

Onderstaande links laten zien welk deel van de wijk valt onder welke pastoraal medewerker.

       blad1   blad2

 

Met een vriendelijke groet en tot volgend bericht;

Pastoraal team Zuid.Adres: Kerkplein 41
7475AE Markelo
tel. 0547 363890

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 6 juli Kösters koele / Martinuskerk

Themadienst "Er is nog zoveel te ontdekken" m.m.v. gospelgroep PROMISES uit Rijssen.
10.00 uur ds. E. v.d. Veen uit Nunspeet

Eindcollecte: Cie themadiensten
Koffiedrinken na de dienst.

Zondag 13 juli Martinuskerk 2e recr. zondag
10.00 uur dhr. Nijhuis uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 20 juli Martinuskerk 3e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Hoorn uit Warnsveld
Eindcollecte: CvK / kerkradio/tv
Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 25 juli Anholtskamp zangavond
18.45 uur Ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie

Zondag 27 juli Martinuskerk 4e recr. zondag
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / Voedselbank
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 3 augustus Martinuskerk 5e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Gootjes uit Borne
Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 10 augustus Martinuskerk 6e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Edukans
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 17 augustus Martinuskerk
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Zomerzending

Zondag 24 augustus Martinuskerk
10.00 uur mw. J. Ruiterkamp-Kl. Lebbink uit Bathmen
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Vrijdag 29 augustus Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie

Zondag 31 augustus Martinuskerk
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Enschede
Eindcollecte: Diaconie / Handicamp

Zondag 7 september Martinuskerk Startdag
09.00 gezamenlijk ontbijt
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

Laatst bijgewerkt:   29-06-2014