STARTZONDAG

PKNbrief aan gemeenteleden

Demiddengeneratie van onze kerk

WIJKINDELINGEN

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen

 

STARTZONDAG 7 september        

Martinushof
: nieuwe naam voor Dienstgebouw

klik op foto voor

groter beeld

Op zondag 7 september, de startdag van het kerkelijke seizoen, is de nieuwe naam onthuld van het Dienstgebouw.

Jeroen Noltus, koster van de Martinuskerk en het gebouw, en Jan Stoelhorst van de Stichting Heemkunde trokken het doek naar beneden dat de door Marcel Brunsveld ontworpen naam Martinushof verhulde. Van tevoren konden kinderen tijdens een vossenjacht aan de letters komen, waarmee deze naam was te vormen.

Gert Jan Leferink lichtte als voorzitter van de Heemkunde toe, dat historische gegevens over de vroegere bewoners op de huidige locatie van het gebouw geen geschikte namen hadden opgeleverd. Vanuit de Heemkunde is toen het door de kerk overgenomen voorstel gedaan om het gebouw om te dopen tot Martinushof, onder verwijzing naar de naamgever van het kerkgebouw, bisschop Martinus van Tours (hij leefde in de 4de eeuw na Christus) en naar de betekenis van hof als voorname woonplek in een dorp. Zoals er vroeger in onze streek ook een Oldenhof, een Stoevelhof en De Hof to Stockum waren.

De onthulling vond plaats nadat we als gemeente waren begonnen met een ontbijt, gevolgd door het eerste deel van de kerkdienst met aansluitend diverse activiteiten: Nagesprek over het thema: Wat bezielt ons? Lopen van een bezinningsroute, meditatieve bijeenkomst in de consistorie, instuderen van enkele onbekende liederen uit het nieuwe liedboek en ontmoeting in de huiskamer van de kerk. De reacties op het gebeuren waren over het algemeen positief. Sommige onderdelen mochten nog wel eens vaker worden gedaan, zo werd er verwoord.Bezoek project middengeneratie


Aanleiding
Wie in Markelo bij een gewone kerkdienst om zich heenkijkt, ziet vooral mensen van 50 jaar en ouder. Ook bij activiteiten door de week is de deelname van jongeren, dertigers en veertigers gering. Omgekeerd beperkt het contact met hen zich vaak tot bezoek bij geboorte van een kind, bij ziekte of het vragen naar een vrijwillige financiŽle bijdrage. Toch vormt deze groep wel een belangrijk deel van de gemeente. Hoe denken zij over de kerk? Wat houdt hen bezig? Hoe willen zij dat de kerk voortbestaat? Om daar enigszins achter te komen is deze actie bedoeld. We doen dat in samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Doel

Als kerkenraad hopen we te bereiken dat we met een groot deel van de dertigers en veertigers in contact komen, zodat we weten wat er bij hen leeft en hoe ze tegen geloof en kerk aankijken. Uiteindelijk gaat het om de wijze waarop de plaatselijke kerk vorm en inhoud blijft geven aan haar geloof in God. Daarbij kan het nodig zijn dat ze zelf ook verandert! Er is de hoop dat dit project een stimulans is om de betrokkenheid op elkaar te vergroten. De kerk heeft toekomst, wanneer nieuwe generaties een weg vinden in de kerk. Alle gemeenteleden uit de genoemde leeftijdsgroep zullen in principe worden bezocht. Hopelijk wordt dit bezoek door de meesten van hen gewaardeerd vanwege oprechte aandacht die er voor hen is. Dat is de basis.

Resultaten bezoek middengeneratie

In het voorjaar van 2014 zijn tien vrijwilligers bezig geweest om gemeenteleden van 36-40 jaar te benaderen voor een bezoek. Tot nu toe zijn er niet meer dan 9 vragenlijsten teruggekomen. Dit bleek bij de presentatie van het bezoekproject op woensdagavond 11 juni. Enkele bezoekers waren nog niet klaar met hun bezoekwerk. Zij hopen dit in de komende tijd af te ronden. In het najaar zal een gemeente-avond worden gehouden om de uitkomsten van het project middengeneratie te bespreken. Dan worden ook de resultaten meegenomen van de eerste ronde, die in het najaar van 2013 is gehouden. Toen zijn 83 enveloppen binnen gekomen.

De werkgroep zal zich samen met de kerkenraad bezinnen op een vervolg op dit project.

Op 11 juni kwamen bezochten met enkele suggesties:

  • heb meer aandacht voor nieuwkomers;
  • creŽer ruimte voor ontmoeting rondom een kerkdienst;
  • breng een heldere en aansprekende boodschap in de dienst en vermijd te kerkelijke taal;
  •  maak voor de PR meer gebruik van Maarkels Nieuws en wacht er niet lang mee om betrokken dertigers en veertigers bijeen te brengen. Geef meer ruimte aan deze groep, was een andere reactie.

Het bezoekwerk heeft waardevolle gesprekken opgeleverd. Maar er is ook behoefte aan een vervolg. Hopelijk wordt dat in de komende tijd verder uitgewerkt. Met dank aan allen, die er hun bijdrage aan hebben geleverd.


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

 

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Vrijdag 28 november Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. J. Doornhein-Vastenburg
Collecte: Diaconie
 

Zondag 30 november 1e advent
    Martinuskerk
   10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen
    Stokkum Buurtdienst
   10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte beide diensten: CvK / kerkradio
 

Zondag 7 december Martinuskerk 2e advent
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / JOP

 

Zondag 14 december Martinuskerk 3e advent
10.00 uur mw. Venema uit Almelo
Eindcollecte: CvK / kerkblad


Zaterdag 20 december

    Anholtskamp kerstviering
    15.00 uur ds. Marten Dijkstra
    Collecte: Diaconie
    Martinuskerk Zondagsschool kerstviering
    19.30 uur ds. Marten Dijkstra
    Collecte: Zondagsschool


Zondag 21december

    Martinuskerk 4e advent
    10.00 ds. Marten Dijkstra
    Martinuskerk Volkskerstzang

    m.m.v. Nootzaak
     19.30 ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte beide diensten: Diaconie / alg. middelen


Woensdag 24 december
    KŲsterskoele gezinsdienst
    19.30 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
    Eindcollecte: Diaconie / Kinderen in de knel
    Martinuskerk kerstnachtdienst
   
M.m.v. gospelkoor ENJOY
    22.30 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / orgelfonds
 

Donderdag 25 december Martinuskerk 1e kerstdag
M.m.v. het Markeloís kerkkoor
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima
 

Zondag 28 december Martinuskerk oudjaardienst
10.00 uur mw. A. Snier uit Goor
Eindcollecte: CvK / oudejaarscollecte
 

Zondag 4 januari 2015 Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds
Koffiedrinken na de dienst en nieuwjaarswensen
 

Zondag 11 januari 2015
    Martinuskerk ZWO dienst
    10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
    Stokkum buurtdienst
    10.00 uur ds. Marten Dijkstra
   
Koffiedrinken en nieuwjaarswensen
Beide diensten eindcollecte: Diac. / ZWO Edukans
 

Zondag 18 januari Martinuskerk H. Avondmaal in lopende viering
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

 

 

 

Laatstbijgewerkt:  25-11-2014