Loading...
Home 2017-02-12T18:28:43+00:00

Kerkdienst zondag 20 januari

In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het kerkblad zal a.s. zondag 20 januari John Eertink uit Rijssen voorgaan in de Eredienst. Het heilig avondmaal zal komen te vervallen en op een later tijdstip opnieuw worden ingepland.
Wij verwelkomen u allen graag om 10.00 uur in de Martinuskerk voor alle Markeloers.

januari 17th, 2019|

Actie Kerkbalans

Komende zaterdag start in Markelo de jaarlijkse actie KERKBALANS.
Het motto is: “Geef voor je kerk”

Klokken luiden
De actie wordt zaterdagmiddag om 1 uur ’s middags(gelukkig) “afgetrapt” met het luiden van de 3 klokken van onze Martinuskerk. De kerk die van alle Markeloërs is.

Actie Kerkbalans
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.
Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.

Alle leden van onze kerkelijke gemeente krijgen een enveloppe thuis met de vraag hoeveel zij willen bijdragen in 2019 voor hun kerk en het werk van de predikanten en de ruim 180 vrijwilligers die zich dienstbaar maken in de Markelose gemeenschap.
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

De “deuren” van de kerk staan altijd voor u open, ook als u geen lid bent.
Kunt u onze hulp gebruiken of zou u graag eens in gesprek gaan?
Bel dan een van onze predikanten, de koster Jeroen Noltus of meldt u in de Martinushof bij het kerkelijk bureau. Voor telefoonnummers: zie het Markelo’s kerkblad.

In de voorgaande jaren is door de Martinuskerk ook aan de Noabers gevraagd hun vrije gift – voor onderhoud en behoud van de kerk – over te maken. Vanzelfsprekend is deze vrijwillige gift van wezenlijk belang voor onze Martinuskerk. Dit jaar vragen wij dan ook aan ALLE Markeloers die niet bijdragen via de actie Kerkbalans, om hun gift over te maken op de Noaberrekening van de Martinuskerk. NL59RABO0373724861

 

januari 17th, 2019|

Nashville

Aan alle gemeenteleden van de Martinuskerk voor alle Markeloers.

Middels deze weg wil de Kerkenraad van de PG Markelo kenbaar maken dat zij zich achter het uitgebrachte persbericht schaart van Ds. Rene de Reuver, scriba van de generale synode, inzake de Nashville-verklaring.

Als Kerkenraad willen wij benadrukken dat iedereen in onze Martinuskerk welkom is en zich welkom mag voelen.

Onderstaand kunt U het persbericht van Ds. de Reuver lezen.

Mocht u vragen hebben over het persbericht of anderszins behoefte voelen met onze dominees of kerkenraadsleden te spreken over deze kwestie schroomt u dan niet maar weet ons te vinden bij de zondagse Eredienst, via telefoon, mail of anderszins.

Wensen wij een ieder Gods zegen toe!

Met vriendelijke groet,

Namens,

Ds. Marten Dijkstra
Ds. Rob. Nijhuis
De Kerkenraad van de PG Markelo

Bijlage: persbericht

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

januari 10th, 2019|

1ste Kerstdag

Tijdens de dienst op 1e Kerstdag gaat ds. R. Nijhuis voor. We beginnen om 10.00 uur en het geheel wordt muzikaal omlijst door Enjoy. Samen met jullie zal dit zeker weer een sfeervol geheel worden.

 
december 18th, 2018|

Kerstnachtdienst

Onze kerstnachtdienst start zoals gebruikelijk op 24 december om 22.00 uur. We nodigen jullie uit om samen met het Markelo’s Kerkkoor op te trekken naar de kerk om daar dichter bij Jezus te komen. Wat zien we vandaag? Om de geboorteplaats van Jezus te bezoeken kom je langs een scheidingsmuur. Zijn er ook muren om ons heen waardoor we moeten gaan als we de ander willen ontmoeten? Graag begroeten we jullie op kerstavond!

december 17th, 2018|

Kerstfeest Zondagschool

Op maandagavond 24 december om 19.00 uur viert de Zondagsschool haar kerstfeest. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd, neem gerust je hele familie mee want het kerstfeest is voor iedereen! We luisteren naar een mooi kerstverhalen en zingen samen leuke kerstliedjes. De kinderen van de zondagsschool voeren de kerstmusical “Bureau Knetter” op. Een supergave musical over een reclamebureau. Nieuwsgierig? Kom allemaal kijken in de kerk!

december 15th, 2018|