PKN   brief aan gemeenteleden


Wijkindelingen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubs voor alle kinderen
 

De oude toren laat van zich horen !

Als u van vakantie naar huis rijdt, ziet u als eerste de toren van de Martinuskerk van Markelo. Dat lijkt een vanzelfsprekend beeld, maar dat is het niet. Kort door de bocht gezegd, is het vijf voor twaalf voor de kerk.

Het kerkelijk bezoek gaat achteruit en de exploitatie is niet meer goed rond te krijgen. Indien de inkomsten de komende jaren niet gaan stijgen is het niet ondenkbaar dat ook in Markelo op een dag een bord te koop voor de kerk komt te staan. Dat willen we niet, niet voor de kerk en niet voor het dorp, want de Martinuskerk is het middelpunt en voor veel functies goed te gebruiken. Daarom zijn we hard bezig om de kerk en de toren voor de toekomst te behouden door aanvullende vormen van gebruik te zoeken, die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. U kunt daar bij helpen......

Als u een idee hebt, maar denkt dat het niet kan om de één of andere reden, wel gewoon insturen, want wij denken in oplossingen en niet in problemen!

Alleen het idee is al welkom, de invulling en uitwerking komen later wel.

Dus ‘think out of the box’ en kom met creatieve ideeën, zodat de kerk ook in de toekomst het vertrouwde gezicht van Markelo blijft.

Als u met ons mee wilt denken, neemt u dan contact op met de voorzitter of stuur een mail naar gb.vv@kpnplanet.nl. of w.woestenenk@planet.nl. Uw idee mag uiteraard ook op papier aangeleverd worden. Uw brief kunt u deponeren in de brievenbus van de Martinushof, het gebouw naast de kerk.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw medewerking!!

 

 Klokken luiden tegen ‘genocide’

Zaterdag 15 augustus,hebben de kerkklokken in Markelo om 12.00 uur wat langer geluid. De kerken in heel Nederland vragen aandacht voor de situatie van de christenen in Syrië en Irak. In het Midden-Oosten vallen extremisten nog steeds christenen aan. Volgens hulporganisatie Kerk in Actie is daar het vluchtelingenprobleem de grootste humanitaire crisis in 25 jaar. Ook de Protestantse Gemeente Markelo heeft haar solidariteit met het lot van vele Syrische christenen op deze manier geuit.

Sinds het schrikbewind van IS zijn honderden christenen vermoord. Het laatste trieste wapenfeit is de vlucht van nog eens honderden christenen uit het Syrische stadje Sadad, dat toevallig op de route lag van de oprukkende jihadisten van IS. In deze Islamitische Staat is geen plaats voor christenen. Die worden stelselmatig ‘kruisvaarders’ genoemd en krijgen de keuze of zich tot de islam te bekeren, of te worden gedood.

IS zit voorlopig stevig in het zadel. De recente speldenprikjes van Turkije en de bombardementen van Amerika veranderen daar weinig aan.

Geweld tegen christenen is ‘in’. In 102 landen ter wereld komt het voor. In 55 landen is het de laatste tijd erger geworden. Veel ‘nieuw’ geweld vindt de achtergrond in vormen van fundamentalistische islam.

Buiten het Midden-Oosten moeten Pakistan en Noord-Korea genoemd worden. Maar in het Midden-Oosten is de situatie voor christenen intussen kritiek.

Daarom riepen de Aramese Federatie alle kerken in Nederland op de kerkklok op zaterdag 15 augustus om 12.00 uur een minuut lang te luiden. De Protestantse Kerk ondersteunt dit appel.

Lang voor wij hier in het Westen het evangelie hoorden en aanvaardden, was er al een kerk in het huidige Syrië en Irak. Daar is de kerk tot grote bloei gekomen. En ondanks latere krimp is daar altijd een beduidende christenheid geweest. Aan twintig eeuwen aanwezigheid dreigt een einde te komen.

 

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 6 sept Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie/ Diaconale middelen

 

Zondag 13 sept Martinuskerk Startdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK/ Vernieuwing liturgisch centrum

 

Zondag 20 sept Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

 

Zondag 27 sept Martinuskerk

10.00 uur mw. Venema uit Almelo

Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël

 

Vrijdag 2 okt Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra

Collecte Diaconie

 

Zondag 4 okt

     Martinuskerk

    10.00 uur mw. D. Beuving -  

     Dannenberg

     Elsen buurtdienst

     10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkblad

 

Zondag 11 okt Martinuskerk Themadienst

Thema: “Woorden zijn niet genoeg”

10.00 uur ds. E. v d Veen

Eindcollecte: Diaconie

Koffiedrinken na de dienst

 

 

 

Laatst bijgewerkt:  31-08-2015