Meepraten over de toekomst van de kerk?

       PKN   brief aan gemeenteleden


Wijkindelingen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen
VOEDSELBANK ACTIE VOORJAAR 2015
 
De diaconie heeft in de week van Biddag een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank gehouden.
Zoals U op de foto kan zien, met  een goede opbrengst.
Namens de Voedselbank willen we een ieder die producten 
gebracht heeft bedanken hiervoor.

Ook dank voor de financiële giften die er gedaan zijn.

 

 


DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK

Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan!

 

Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 22 mrt Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Snier uit Goor

Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

 

Vrijdag 27 mrt Anholtskamp – zangavond

18.45 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

 

Zondag 29 mrt Martinuskerk – palmzondag

m.m.v. het gospelkoor ENJOY

10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen

Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

 

Stille week diensten Martinuskerk

Ma 30 mrt, di 31 mrt en wo 1 apr

3 x Vesperdienst

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

 

Donderdag 2 apr Witte donderdag

Heilig Avondmaal(zittend)

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie / Diaconale middelen

 

Vrijdag 3 apr Goede Vrijdag

Anholtskamp Avondmaalsdienst

16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Martinuskerk

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

 

Zaterdag 4 apr Stille Zaterdag -

21.00 uur ds. Marten Dijkstra

 

Zondag 5 apr Pasen

Martinushof 09.00 uur Paasontbijt

Collecte: Diaconie / Kosten paasontbijt

Martinuskerk Paasdienst

m.m.v. het Markelo’s Kerkkoor

10.30 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: CvK / Paascollecte

 

Zondag 12 apr Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Sensoor

 


 

 

 

Laatst bijgewerkt:  21-03-2015