PKN   brief aan gemeenteleden


Wijkindelingen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubs voor alle kinderen
 
 

Themadienst Kösterskoele

 

Zondag 5 julie 2015 organiseert de Commissie Themadiensten weer een zomerse dienst "indescribable” (=niet te beschrijven) in de Kösters koele.

De dienst zal zoals gebruikelijk weer om 10.00 uur beginnen.

Gospelgroep Promises uit Rijssen presenteert voor u een dienstvullend project dat is gebaseerd op het verhaal van Job.

(U weet wel, die man een een jobstijding ontving en aan de rand van de samenleving kwam te staan. Vriend en vijand maakte hem belachelijk en zei dat het zijn eigen schuld wel zou zijn...... Job wist wel beter en pikte dat niet van zijn vrienden en maakte zich kwaad op God. Hoe het verder gaat kunt u horen en zien in de Kösters koele.

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Na afloop kunt u nog  gezellig even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er iets fris te drinken. Bij eventuele slechte weersomstandigheden (maar meestal gaat het goed) zal de dienst worden verplaatst naar de Martinuskerk in Markelo en dit zal dan via Maarkelsniews en deze site kenbaar worden gemaakt.

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Vrijdag 26 juni Anholtskamp zangavond

18.45 uur mw. H. Poelert

Collecte: Diaconie

 

Zondag 28 juni Martinuskerk

10.00 uur ds. Bekhof-Smit uit Hengelo(o)

Eindcollecte: Diaconie / het Nieuwe Roosevelthuis

 

Zondag 5 juli Martinuskerk 1e recr. zondag

10.00 uur Themadienst in de Kösters koele

De dienst wordt geheel verzorgd door het Gospelkoor Promises uit Rijssen

Eindcollecte: CvK / Themadiensten

 

Zondag 12 juli Martinuskerk 2e recr. zondag

10.00 uur mw. R.L.M. Venema uit Almelo.

Eindcollecte: Diaconie / diaconale middelen

Laatst bijgewerkt:  24-06-2015