Gedachtenis 2014


Lichtjes middagen Hof van Twente

PKNbrief aan gemeente-leden


Wijkindelin-gen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen

 

Zangavond in de Martinuskerk te Markelo

 

Het gemengde koor Jubilate Deo en het Markelo's kerkkoor geven op maandag 22 december een klein kerstconcert in de Martinuskerk.

Het concert is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur.

Het Markelo's kerkkoor onder leiding van Marjan Klaassen en Jubilate Deo uit Almelo dat onder leiding staat van dirigent Gerrolt Droogsma brengen een kerstrepertoire ten gehore dat wordt afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen.

De begeleiding op de piano is in handen van Roel Praas.

U bent van harte welkom om samen met ons een fijne kerstzangavond mee te maken.

 


 

 

Kerstgezinsdienst op Kerstavond, niet in de kerk, maar de “Kösterskoele”!

 

We beelden het KERSTVERHAAL uit dat zich afspeelt in Markelo en speciaal hiervoor geschreven is door Gert-Jan Oplaat. Jacobine van Laar van Dutch Music Barn zal tijdens deze dienst enkele liederen ten gehore brengen. Ook zullen de ossenhoornblazers meewerken.

 

De voorgangster van deze dienst zal Dini Beuving zijn.

  

De dienst begint om 19.30 uur in de “Kösterskoele”.

Na afloop van de dienst wordt u uitgenodigd voor een kop warme chocolademelk, of glühwein.

 

Komt u ook kroam schudd'n ???

 

Denk aan een kussen en warme kleding!!

Parkeren en ingang aan de zwembadzijde.

 


GEDACHTENIS 2014

Bij de afsluiting van het kerkelijk jaar zijn in de kerkdienst op zondag 23 november 2014 totaal 41 gemeenteleden bij naam herdacht. In de dienst staken familieleden een gedachteniskaars aan. Na afloop is het liturgisch bloemstuk in de hal van de Martinushof geplaatst met een lijst van de overledenen. Door Diny Izaks en Margot Nijland is de volgende toelichting bij hun bloemstuk gegeven:

 

Een zwart kleed als teken van rouw.

Daarover een wit organza kleed om uit te kunnen zien naar het licht.

Een holle ronde boomstam symboliseert de cirkel van het aardse leven. Deze is onderbroken door het sterven, maar het verbond met de Heer blijft. Hij maakt de cirkel weer compleet. In Zijn licht mogen we verder leven!

In het midden staat het kruis van Gods genade met daarop witte amaryllissen als teken  van vertrouwen en licht.

De omringende klimop vertelt ons van Gods trouw. Hij draagt ons door de tijden heen en geeft ons een plaats in Zijn Koninkrijk.

De witte rozen in de cirkel zijn de nabestaanden.

De gemeente met een kaars als teken van troost en dierbare herinneringen aan hen die we liefhebben, lichtdragers van God.

 

 

 

 


 

LICHTJESMIDDAGEN 2014 OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN 

IN DE HOF VAN TWENTE

 Aan het eind van het jaar 2014 organiseert de Stichting BAB Hof van Twente de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen in de Hof van Twente, wij willen U in de gelegenheid stellen om Uw overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst.  Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht.

Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op:

 

zaterdag          20 december 2014 op de algemene begraafplaats Markelo,

zondag            21 december 2014 op de algemene begraafplaats Goor,

zaterdag          27 december 2014 op de algemene begraafplaats Delden,

zondag            28 december 2014 op de algemene begraafplaats Diepenheim.

 

De invulling van het programma is voor elke begraafplaats hetzelfde:

16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraafplaatsen. In Diepenheim zijkant.

17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht

17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.

17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht

Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats. Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen.

In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.

Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom.

Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

Voor informatie:

Jan Meutstege, tel. 0547-271433

Link: http://www.babhofvantwente.nl/?cat=4

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

 

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:


Zaterdag 20 december

    Anholtskamp kerstviering
    15.00 uur ds. Marten Dijkstra
    Collecte: Diaconie
    Martinuskerk Zondagsschool kerstviering
    19.30 uur ds. Marten Dijkstra
    Collecte: Zondagsschool


Zondag 21december

    Martinuskerk 4e advent
    10.00 ds. Marten Dijkstra
   

    Martinuskerk Volkskerstzang

    m.m.v. Nootzaak en Fanfare
     19.30 ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte beide diensten: Diaconie / alg. middelen


Maandag 22 december Martinuskerk

Kerstconcert Jubilate Deo uit Almelo en Markelo's kerkkoor

19.30 uur

 

Woensdag 24 december
    Kösterskoele gezinsdienst
    19.30 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
    Eindcollecte: Diaconie / Kinderen in de knel
    Martinuskerk kerstnachtdienst
   
M.m.v. gospelkoor ENJOY
    22.30 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / orgelfonds
 

Donderdag 25 december Martinuskerk 1e kerstdag
M.m.v. het Markelo’s kerkkoor
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima
 

Zondag 28 december Martinuskerk oudjaardienst
10.00 uur mw. A. Snier uit Goor
Eindcollecte: CvK / oudejaarscollecte
 

Zondag 4 januari 2015 Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds
Koffiedrinken na de dienst en nieuwjaarswensen
 

Zondag 11 januari 2015
    Martinuskerk ZWO dienst
    10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
    Stokkum buurtdienst
    10.00 uur ds. Marten Dijkstra
   
Koffiedrinken en nieuwjaarswensen
Beide diensten eindcollecte: Diac. / ZWO Edukans
 

Zondag 18 januari Martinuskerk H. Avondmaal in lopende viering
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

 

 

 

Laatstbijgewerkt:  15-12-2014