Kerstgezinsdienst

2014 2014

       PKN   brief aan gemeenteleden


Wijkindelingen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen

Kerstgezinsdienst

Op 24 december is er voor het eerst in de winter een dienst gehouden in de Kösterskoele.

Dit was een waagstuk, een hele ervaring en een groot succes. Er werd een kerstverhaal "De ster boven de Koele" gespeeld. Het verhaal speelt zich af in Markelo en is geschreven door Gert-Jan Oplaat.

De ossenhoornblazers lieten in deze kerstnacht hun roep horen en de mensen, die naar de Koele kwamen,  liepen via een mooi verlicht pad. Het was een heel mooie, sfeervolle aanblik. De liederen, tijdens de dienst zo mooi gezongen door Jacobien van Laar, waren ook prachtig. In de kribbe lag een echt kindje! De spelers en de verteller hebben het verhaal heel goed gespeeld en verteld.

Na de dienst kon er nog nagepraat worden onder het genot van warme chocolademelk en glühwein.

Een bijzondere avond! U hebt wat gemist als u niet geweest bent, maar wie weet komt er een vervolg….. 

Iedereen die geholpen heeft nog eens hartelijk dank.

 

 

 

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:


Zondag 11 januari 2015
    Martinuskerk ZWO dienst m.m.v.

    gospelkoor ENJOY
    10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
    Stokkum buurtdienst
    10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: Diac. / ZWO Edukans
 

Zondag 18 januari Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Kerkblad

 

Zondag 25 januari

Martinuskerk H. Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. G. v d Velden uit Silvolde

Eindcollecte: Diac. / diaconale middelen

 

Vrijdag 30 januari Anholtskamp zangavond

18.45 uur Gast

Collecte: Diaconie

 

Zondag 1 februari Martinuskerk

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diac / ZWO Werelddiaconaat

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 8 februari Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Bouwman uit Borculo

Eindcollecte: Diac / St. Terwille

 

Zondag 15 februari Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Liturgisch centrum

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 22 februari Martinuskerk Themadienst

Dienst in dialect

10.00 uur mw. Dini Beuving - Dannenberg

Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk

 

Vrijdag 27 februari Anholtskamp zangdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

 

Zondag 1 maart Martinuskerk 40-dagentijd

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diac. / St. Gave

 

Zondag 8 maart

   Martinuskerk

   10.00 uur mw. Dini Beuving -  Dannenberg

   Elsen buurtdienst

   10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

 


 

 

 

Laatstbijgewerkt:  16-01-2015