PKN   brief aan gemeenteleden


Wijkindelingen

INTERNETKERK
Wat is dat?


Jeugdclubsvoor alle kinderen
 
SPECIALE KERKDIEnST in de MARTINUSKERK OP 3 MEI
 

Op 3 mei bent u van harte uitgenodigd voor een speciale eredienst, welke in het teken staat van

‘Vervolging en Bevrijding’.

In deze dienst ontvangen wij o.a. de Canadese gasten, veteranen en hun gastgezinnen en ook de deelnemers van de Cycle Liberation Tour.

Medewerking wordt verleend door de Ontario Legion Pipeband, de jonge Canadese en Markelose deelnemers van de Cycle Liberation Tour en een solo-optreden van de Canadees Sam (Sietze) VanGunst.

Voorganger in deze dienst is Marten Dijkstra.

Het belooft een bijzondere dienst te worden, waarvoor wij u graag uitnodigen om bij aanwezig te zijn.

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie in de Martinushof met elkaar in gesprek gaan.

Graag tot ziens op 3 mei, aanvang 10.00 uur.

 

 

 

 


 Wijkindelingen Pastorale teams

De gemeente is wat pastorale zorg betreft onderverdeeld in 2 wijken: noord en zuid met elk een eigen team, bestaande uit ouderlingen en pastorale medewerkers.

Bij wijk noord is nog een contactpersoon, die dezelfde pastorale taken vervult als een ouderling of pastorale medewerker, maar die niet deel hoeft te nemen aan het maandelijkse overleg.

In onderstaande overzichten worden de wijkindelingen getoond met de namen, adressen en telefoonnummers van de teamleden.

                           Wijk Noord                                                 Wijk Zuid

Martinuskerk

Adres: Kerkplein 41

7475AE Markelo

tel. 0547 363890

 

KERKDIENSTEN komende weken:

 

Zondag 26 april Martinuskerk

10.00 uur mw. Venema uit Almelo

Eindcollecte: Diaconie/ St. Theo de Wit

 

Zondag 3 mei Martinuskerk

Thema ‘vervolging en bevrijding’

Dienst met Canadese gasten

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / orgelfonds

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 10 mei Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Kinderperspectief Zwolle

Koffiedrinken na de dienst

 

Donderdag 14 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag

09.00 uur ds. R. Vedders-Dekker

Collecte: Diaconie en Cie van Kerkrentmeesters

 


 

 

 

Laatst bijgewerkt:  25-04-2015